NCS Bùi Quốc Hoàn bảo vệ Luận án TS cấp cơ sở (25/8/2023)

Vào hồi 16h00 ngày 25 tháng 8 năm 2023, tại phòng họp 1109 – Khoa Toán kinh tế, NCS  Bùi Quốc Hoàn – Giảng viên BM Toán cơ bản bảo vệ Luận án TS cấp cơ sở.

Đề tài luận án: Tiếp cận Machine Learning trong quản trị danh mục  trên thị trường chứng khoán Việt Nam”.

Chuyên ngành: Toán kinh tế; Quyết định thành lập HĐ số 177/QĐ-ĐHKTQD ngày 30/5/2023

I. Danh sách các thành viên Hội đồng:

 • GS. TS Nguyễn Quang Dong, Chủ tịch Hội đồng
 • TS Hoàng Đức Mạnh, Phản biện 1
 • TS Trần Mạnh Cường, Phản biện 2
 • TS Phạm Ngọc Hưng, Uỷ viên thư ký
 • TS Nguyễn Trọng Hòa, Uỷ viên Hội đồng
 • TS Lê Đức Khánh, Uỷ viên Hội đồng
 • TS Nguyễn Mạnh Thế, Uỷ viên Hội đồng

II. Tóm tắt diễn biến phiên họp:

 1. Chủ tịch HĐ công bố quyết định thành lập HĐ, giới thiệu các thành viên HĐ, yêu cầu NCS báo cáo tóm tắt kết quả của Luận án trước HĐ.
 2. NCS Bùi Quốc Hoàn báo cáo tóm tắt kết quả của Luận án trước HĐ trong thời gian 45 phút.
 3. Phản biện 1 nhận xét
 4. Phản biện 2 nhận xét
 5. Một số ý kiến của các thành viên khác trong HĐ.

III. Kết luận:

 • Luận án cần bổ sung, chỉnh sửa một số nội dung như biên bản đã ghi.
 • Tất cả thành viên HĐ đều đồng ý cho NCS Bùi Quốc Hoàn được bảo vệ luận án cấp trường sau khi đã chỉnh sửa nội dung luận án theo kết luận của Hội đồng.

Một vài hình ảnh