NCS Lê Anh Đức bảo vệ Luận án Tiến sĩ (8.6.2021)

Vào hồi 16h ngày 8.6.2021, NCS Lê Anh Đức – chuyên ngành Toán kinh tế đã bảo vệ thành công Luận án Tiến sỹ.

Hình thức bảo vệ: Online; nơi quay trực tiếp: Phòng G nhà A1 – ĐHKTQD.

Đề tài: Mô hình phương trình cấu trúc tuyến tính đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến ý định khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của sinh viên các trường đại học khối ngành kinh tế tại Hà Nội.

Người hướng dẫn: GS.TS. Nguyễn Quang Dong

Hội đồng:

 • Chủ tịch: PGS.TS Phạm Hồng Chương
 • Thư ký: TS. Nguyễn Quang Huy
 • Phản biện 1: PGS.TS. Trần Thị Bích
 • Phản biện 2: PGS.TS. Bùi Duy Phú
 • Phản biện 3: GS.TS. Nguyễn Khắc Minh
 • Ủy viên: TS. Bùi Trung Hải
 • Ủy viên: TS. Phùng Duy Quang

 

Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận 

 • Luận án đã hệ thống hoá các vấn đề lý luận về ý định khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và các nhân tố ảnh hưởng đến ý định khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của sinh viên các trường đại học khối ngành kinh tế.
 • Luận án đã nghiên cứu kinh nghiệm khởi nghiệp tiếp cận quá trình hình thành ý định khởi nghiệp của một số quốc gia lớn trên thế giới bao gồm: Đức, Tây Ban Nha và Thổ Nhĩ Kỳ để rút ra bài học cho Việt Nam.
 • Luận án đã xây dựng được các mô hình thực nghiệm để đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến ý định khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của sinh viên các trường đại học khối ngành kinh tế tại Hà Nội.

Những phát hiện, đề xuất mới rút ra được từ kết quả nghiên cứu, khảo sát của luận án 

 • Luận án đã xây dựng mô hình phương trình cấu trúc tuyến tính đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến ý định ý định khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của sinh viên các trường đại học khối ngành kinh tế tại Hà Nội.
 • Kết quả nghiên cứu cho thấy 4 nhân tố có có tác động thuận chiều với ý định khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của sinh viên, trong đó nhân tố thái độ cá nhân của sinh viên có tác động mạnh nhất đến ý định khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; nhân tố hỗ trợ tài chính từ trường đại học có tác động mạnh tiếp sau đến ý định khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; sau đó là nhân tố kiểm soát hành vi nhận thức của sinh viên; và cuối cùng là giáo dục đại học trong các trường đại học có tác động đến ý định khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.
 • Luận án đã đề xuất 5 nhóm giải pháp góp phần thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của sinh viên các trường đại học khối ngành kinh tế tại Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung, đó là: Nâng cao nhận thức, thái độ của sinh viên các trường đại học khối ngành kinh tế về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; Đẩy mạnh hỗ trợ tài chính cho hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của sinh viên tại các trường đại học khối ngành kinh tế; Nâng cao nhận thức kiểm soát hành vi của sinh viên đối với khởi nghiệp đổi mới sáng tạo;
 • Phát triển chương trình giáo dục đại học đối với khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho sinh viên; Hoàn thiện hệ thống chính sách thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo phù hợp với nhu cầu hỗ trợ của các sinh viên tham gia khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

 

Một số hình ảnh buổi bảo vệ online.

Quang cảnh phòng bảo vệ online
NCS Lê Anh Đức trình bày
Hội đồng nhận xét về Luận án

 

NCS trả lời câu hỏi

Chụp ảnh lưu niệm với Hội đồng, Người hướng dẫn, gia đình, đồng nghiệp.

NCS Lê Anh Đức với PGS.TS. Phạm Hồng Chương – Chủ tịch Hội đồng, Hiệu trưởng ĐH KTQD
NCS Lê Anh Đức với GS.TS. Nguyễn Quang Dong, người Hướng dẫn.