NCS. Lê Thị Anh bảo vệ Luận án Tiến sỹ (17.9.2020)

Vào 16h00 ngày 17 tháng 9 năm 2020, Nghiên cứu sinh Lê Thị Anh đã bảo vệ thành công Luận án Tiến sỹ.

Chuyên ngành: Toán kinh tế

Đề tài: Các mô hình toán kinh tế nghiên cứu hành vi tiêu dùng rau an toàn của người Việt Nam trong điều kiện thông tin bất đối xứng.

Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Thị Minh

Thành viên Hội đồng:

  • Chủ tịch: GS.TS. Trần Thọ Đạt – ĐHKTQD
  • Phản biện 1: GS.TS. Nguyễn Khắc Minh – ĐH Thăng Long
  • Phản biện 2: PGS.TS. Nguyễn Văn Thắng – ĐHKTQD
  • Phản biện 3: TS. Trần Quang Tuyến – ĐHKT – ĐHQG
  • Thư kí: TS. Nguyễn Thị Cẩm Vân – ĐHKTQD
  • Ủy viên: TS. Phùng Duy Quang – ĐH Ngoại thương
  • Ủy viên: TS. Vũ Thị Minh Luận – Học viện chính sách và phát triển

Những đóng góp mới của luận án