NCS Nguyễn Thanh Hà bảo vệ Luận án Tiến sỹ (01/11/2022)

Vào hồi 15h00 ngày 01.11.2022, NCS Nguyễn Thanh Hà – chuyên ngành Kinh tế học (Toán kinh tế) đã bảo vệ thành công Luận án Tiến sỹ.

Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thanh Hà – Mã NCS: NCS38.02B2TKT

Quyết định thành lập Hội đồng: 462/QĐ-ĐHKTQD ngày 12/09/2022

Đề tài luận án: “Mô hình hóa cấu trúc kì hạn của lãi suất: Bằng chứng thực nghiệm và một số hàm ý chính sách”

Người hướng dẫn: PGS.TS. Phạm Thế Anh (ĐH Kinh tế Quốc dân)

  • Chủ tịch: GS.TS. Trần Thọ Đạt (ĐH Kinh tế Quốc dân)
  • Phản biện 1: PGS.TS. Nguyễn Thị Minh (Hội Ứng dụng Toán học VN)
  • Phản biện 2: PGS.TS. Bạch Ngọc Thắng (ĐH Kinh tế Quốc dân)
  • Phản biện 3: PGS.TS. Phạm Thị Hoàng Anh (Học viện Ngân hàng)
  • Ủy viên Thư ký: TS. Hoàng Đức Mạnh (ĐH. Kinh tế Quốc dân)
  • Ủy viên HĐ: PGS.TS. Bùi Quang Tuấn (Viện Kinh tế Việt Nam)
  • Ủy viên HĐ: GS.TS. Nguyễn Khắc Minh (ĐH Thăng Long)

Một số hình ảnh