NCS Nguyễn Thị Liên bảo vệ Luận án TS cấp cơ sở (26/8/2023)

Vào hồi 9h00 ngày 26 tháng 8 năm 2023, tại phòng họp 1109 – Khoa Toán kinh tế, NCS Nguyễn Thị Liên_Giảng viên Bộ môn Toán tài chính bảo vệ Luận án TS cấp cơ sở.

Đề tài luận án: “Tác động ngắn hạn và dài hạn của các yếu tố vĩ mô lên độ biến động của thị trường chứng khoán Việt Nam – Tiếp cận từ mô hình toán kinh tế”.

Chuyên ngành: Toán kinh tế – QĐ thành lập HĐ số 187/QĐ-ĐHKTQD ngày 30/05/2023

I. Danh sách các thành viên Hội đồng:

• TS. Nguyễn Mạnh Thế, Chủ tịch Hội đồng

• PGS.TS. Nguyễn Việt Hùng, Phản biện 1

• PGS.TS. Trần Trọng Nguyên, Phản biện 2

• TS. Lê Đức Khánh, Phản biện 3

• TS. Hoàng Đức Mạnh, Ủy viên thư kí

II. Tóm tắt diễn biến phiên họp:

1. Chủ tịch HĐ công bố quyết định thành lập HĐ, giới thiệu các thành viên HĐ, yêu cầu NCS báo cáo tóm tắt kết quả của Luận án trước HĐ.

2. NCS báo cáo tóm tắt kết quả của Luận án trước HĐ trong thời gian 30 phút.

3. Phản biện 1 nhận xét

4. Phản biện 2 nhận xét

5. Phản biện 3 nhận xét

6. Một số ý kiến của các thành viên khác trong HĐ.

III. Kết luận:

• Luận án cần bổ sung, chỉnh sửa một số nội dung như biên bản đã ghi

• Tất cả thành viên HĐ đều đồng ý cho NCS Nguyễn Thị Liên được bảo vệ luận án cấp trường sau khi đã chỉnh sửa nội dung luận án theo kết luận của Hội đồng.

Một số hình ảnh