Ngành Actuary – Các hiệp hội Actuary trên thế giới

Khái niệm về Actuary

Thuật ngữ “Actuary” mới được sử dụng nhiều tại Việt Nam trong những năm gần đây. Actuary đã được dịch là “Định phí bảo hiểm và tài chính”, “Tính toán bảo hiểm” (Nghị định số 73/2016/NĐ-CP), “Định phí Bảo hiểm và Quản trị rủi ro” (Tuyển sinh ĐHKTQD 2018). Hiện nay chưa có một thuật ngữ hay một bản dịch nào phản ánh đầy đủ nội dung của từ này theo thông lệ quốc tế. Do vậy, có thể sử dụng nguyên từ “Actuary” để tránh hiểu không đầy đủ về Actuary.

Nghề Actuary ban đầu gắn liền với các công ty bảo hiểm với nhiệm vụ định giá sản phẩm bảo hiểm, đánh giá lợi nhuận của sản phẩm, tính toán nguồn dự phòng, xác định khả năng thanh toán, lập chiến lược kinh doanh, xây dựng hệ thống quản trị rủi ro trong công ty.
Trong nhiều năm gần đây, hoạt động của Actuary mở rộng ra trong các lĩnh vực như quản trị rủi ro trong các ngân hàng, quản lý tài sản trong các quỹ đầu tư, tư vấn giám sát trong các công ty kiểm toán và tham gia xây dựng các quy chuẩn quản trị rủi ro quốc tế.

Hiện tại Actuary là chuyên gia về:

– Đánh giá khả năng xảy ra rủi ro trong tương lai

– Tìm phương pháp giảm thiểu khả năng rủi ro

– Giảm thiểu tác động xấu của rủi ro

Như vậy Actuary là chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực định phí bảo hiểm, quản trị rủi ro và phân tích tài chính

Trên thế giới nghề Actuary đã được hình thành và phát triển từ những năm cuối của thế kỷ 18. Năm 1762, ở London đã thành lập “Hiệp hội Đảm bảo công bằng cuộc sống và Sự sống” (Society for Equitable Assurances on Lives and Survivorships), đây được coi là sự khởi đầu cho nghề Actuary (Ogborn,1956). Theo thời gian, cùng với sự phát triển của hệ thống kinh tế ở từng quốc gia, sự phát triển của toàn cầu hóa, Actuary đã trở thành một ngành khoa học phát triển.

Nghề Actuary trên thế giới được đánh giá rất cao Năm 2017, Actuary đứng vị trí thứ 4 ở Mỹ , thứ 10 ở Anh (Anh, 2016, Business Insider Careers), thứ 29 ở Canada (Canada, 2016).

 

Lịch sử hình thành ngành Actuary

Lĩnh vực Actuary đã được hình thành và phát triển rất sớm tại châu Âu, bắt đầu từ nửa sau thế kỷ 18. Theo Ogborn (1956), năm 1762, tại London “Hiệp hội Đảm bảo Công bằng cuộc sống và Sự sống” (Society for Equitable Assurances on Lives and Survivorships) đã được thành lập. Đây này được coi là tổ chức đầu tiên và tiên phong trong lĩnh vực Actuary.

Đến năm 1848 cũng tại London đã thành lập Viện nghiên cứu Actuary (Institute of Actuaries), và năm 1856 tại Đại học Edinburgh đã thành lập Khoa Actuary (Faculty of Actuaries). Ngay từ năm 1853, tại Anh quốc đã bắt đầu sử dụng bài thi trong lĩnh vực này để đánh giá và tuyển dụng viên chức vào lĩnh vực có liên quan đến tài chính, bảo hiểm.

Năm 1895, tại Pháp đã thành lập Ủy ban Thường trực Hội Actuary (Comité Permanent des Congrès d’Actuaires) để thực hiện việc chuẩn hóa lĩnh vực này. Lúc đầu đây là hội của các đơn vị riêng lẻ, có tính chất cá nhân. Đến năm 1968, Ủy ban được đổi tên là Hiệp hội Actuary Quốc tế (International Actuarial Association – IAA). Ngày nay hiệp hội này có hơn 70 thành viên đến từ nhiều nước trên thế giới.

Tại châu Mỹ, năm 1889, Hiệp hội Actuary Hoa Kỳ (American Society of Actuaries) được thành lập, với các thành viên của Hoa Kỳ và Canada; và năm 1909 thành lập Viện nghiên cứu Actuary (American Institute of Actuaries). Đến năm 1949 hai tổ chức này hợp nhất thành Hiệp hội Actuary (Society of Actuaries). Năm 1965 có sự xuất hiện của Học viện Actuary Hoa Kỳ (American Academy of Actuaries – AAA) và Viện nghiên cứu Actuary Canada (Canadian Institute of Actuary – CIA). Từ đó các tổ chức về Actuary được thành lập và hoạt động ngày càng mạnh mẽ, có sự liên kết và chia sẻ với các quốc gia khác trên thế giới.

Tại châu Á, năm 1899 đã có sự xuất hiện của Viện nghiên cứu Actuary Nhật Bản (Institute of Actuaries of Japan). Đến năm 1953 có sự xuất hiện của Hội Actuay Philipin (Actuary Society of Philippines) và năm 1963 thành lập Hiệp hội Actuary Hàn Quốc-Hoa Kỳ (Korean American Actuarial Society).

Từ sau thập niên 1990, lĩnh vực Actuary được chú trọng, với hàng loạt các viện nghiên cứu, cơ sở đào tạo được thành lập trên thế giới. Cùng với sự phát triển của hệ thống ở từng quốc gia và sự toàn cầu hóa, Actuary trở thành một ngành khoa học chuyên sâu và có tính ứng dụng cao trên toàn thế giới.

Hiện tại, lao động trong lĩnh vực Actuary được đánh giá rất cao. Theo đánh giá của Tổ chức Xếp hạng Hoa Kỳ “Best US News Ranking” năm 2017, Actuary đứng vị trí thứ 4 tại Hoa Kỳ. Theo trang mạng Business Insider thì năm 2016 ngành Actuary đứng thứ 10 ở Anh.

Nghề Actuary - theo ĐH Wolverhampton - Anh quốc

ĐẠI HỌC WOLVERHAMPTON – ANH QUỐC

Nguồn: http://www2.wlv.ac.uk/careers/onlinedocs/WhatIsActuarialWork.pdf

Người làm Actuary là những chuyên gia trong lĩnh vực kinh doanh, làm việc với các lĩnh vực như rủi ro tài chính và tính bất định. Họ ứng dụng các lý thuyết tài chính và thống kê để giải quyết các vấn đề kinh doanh. Nhiều công việc của Actuary liên quan đến quản trị rủi ro. Một người có kiến thức về tài chính, hoàn toàn có thể khám phá về Actuary

Actuary làm những gì?

Actuary liên quan với mọi mặt của rủi ro tài chính, bao gồm quản lý, khảo sát, đánh giá thông tin để đưa ra các kiến nghị, chiến lược về tài chính một cách rõ ràng và thực tế. Các lý thuyết được áp dụng để đánh giá khả năng xảy ra một sự kiện cụ thể và chi phí tài chính có thể phát sinh.

Các nhiệm vụ gao gồm:

– Phân tích dữ liệu thống kê

– Tính toán xác suất (khả năng) và đánh giá rủi ro trong các tình huống khác nhau

– Viết và trình bày báo cáo chi tiết

– Giải thích các ý nghĩa tài chính cho quản lý bậc cao hơn

– Tư vấn về hạn chế rủi ro

– Liên kết với chuyên gia công nghệ thông tin để phát triển hệ thống nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định của cơ quan quản lý

– Giám sát nhân viên

– Phát triển các sản phẩm tài chính mới

– Thực hiện định giá tài sản và các khoản nợ

– Tư vấn chiến lược đầu tư

– Đo lường, giám sát và giảm thiểu rủi ro danh mục đầu tư và rủi ro doanh nghiệp

– Giám sát và mô hình hóa tài sản và các khoản nợ, phát triển sản phẩm và kiểm tra lợi nhuận

Chuyên viên Actuary cũng có thể tham gia vào việc phân tích phê duyệt các đề án và các chính sách, những vẫn đề pháp lý, thuế liên quan với bảo hiểm nhân thọ, hoặc với các khoản đầu tư của các quỹ. Chuyên gia Actuary có thể trở thành đối tác của các công ty tư vấn hoặc thành viên lãnh đạo của các tổ chức tài chính.

Chuyên gia tư vấn Actuary cũng tương tự chuyên viên Actuary. Họ áp dụng kiến thức về thống kê và toán học để dự báo tài chính dài hạn. Các dự báo này sẽ được các tổ chức sử dụng để giải quyết các vấn đề tài chính và lập kế hoạch dài hạn. Tư vấn Actuary thường làm việc trong các công ty tư vấn, và có thể liên quan đến các lĩnh vực khác như quản trị nhân lực, quản trị rủi ro, sáp nhập, mua lại, khôi phục doanh nghiệp. Công việc cụ thể phụ thuộc vào hồ sơ kinh nghiệm của chuyên gia tư vấn. Các lĩnh vực tư vấn có xu thế đa dạng hơn như cân đối các nhiệm vụ, các dự án, và nhu cầu khách hàng. Đây là một sự nghiệp nhiều thử thách nhưng cũng rất xứng đáng.

Để làm việc tốt trong lĩnh vực Actuary

Làm việc trong lĩnh vực Actuary rõ ràng không dễ dàng, và yêu cầu tương đối cao. Các ngành học khác nhau đều có thể tiếp tục học về Actuay, nhưng những môn học sau có lợi thế:

– Khoa học về định phí

– Toán học về định phí

– Toán học

– Thống kê

– Kinh tế học

– Kỹ thuật

– Kinh doanh

– Tài chính

– Khoa học tự nhiên như Vật lý, Hóa học

Nghề Actuary - theo Website Targetjobs

WEBSITE TARGETJOBS

Nguồn: https://targetjobs.co.uk/careers-advice/job-descriptions/276925-actuary-job-description

ACTUARY: MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Actuary sử dụng các kỹ thuật thống kê và và kỹ năng toán học để đánh giá khả năng một sự kiện và các kết quả tài chính của nó.

“Theo luật định, các công ty bảo hiểm bắt buộc phải có ít nhất một chuyên viên actuary để tư vấn về quản trị tài chính.”

Actuary làm việc gì?

Chuyên viên Actuary đánh giá các rủi ro và các hậu quả tài chính tiềm năng của các rủi ro đó. Các nhiệm vụ chính bao gồm:

– Phân tích dữ liệu thống kê, như tỉ lệ tai nạn

– Thống kê và mô hình hóa để xác định các rủi ro tiềm năng

– Chuẩn bị các thuyết trình và báo cáo

– Truyền đạt các phát hiện cho khách hàng, nhà quản lý và các bên liên quan

– Theo sát sự phát triển tài chính trong giới kinh doanh

Trong lĩnh vực bảo hiểm, chuyên viên actuary đảm bảo rằng mức phí bảo hiểm được tính chính xác và có đủ kinh phí đáp ứng các yêu cầu.

Có nhiều động lức thăng tiến nghề nghiệp, qua trách nhiệm với khách hàng, chuyên môn, sự quản lý hoặc đối tác. Mặc dù để có trình độ cao cần một quá trình lâu dài, công việc luôn được đánh giá cao, được công nhận trên toàn cầu và thu nhập cực kỳ tốt.

Hầu hết các vị trí làm việc là tại các công ty tại các đô thị, vẫn có nhiều cơ hội làm việc tại nước ngoài và làm việc độc lập. Thời gian làm việc được dự tính trước, dù có thể làm thêm ngoài giờ, nhưng chuyên viên Actuary thường không phải làm vào cuối tuần, và công việc linh hoạt hoặc có thể phân bổ thời gian, tùy theo nhà tuyển dụng.

Nơi làm việc thông thường

– Các công ty bảo hiểm nhân thọ

– Các quỹ hưu trí

– Các công ty bảo hiểm và tư vấn

– Cơ sở chăm sóc sức khỏe

– Cơ quan Actuary của chính phủ

– Các ngân hàng đầu tư

– Các công ty kế toán

– Các nhà tư vấn quản lý

Các kỹ năng chính của chuyên viên Actuary

Các nhà tuyển dụng luôn trông đợi các ứng viên tự tin vào năng lực, năng động, vì quá trình đánh giá là chặt chẽ và lâu dài. Các kỹ năng cần có thêm gồm:

– Tính toán thật tốt

– Khả năng nghiên cứu và phân tích

– Khả năng giải quyết vấn đề

– Hiểu sâu về kinh tế và pháp luật liên quan đến dịch vụ tài chính

– Quan sát được các chi tiết

– Hiểu biết về máy tính, sử dụng thành thạo phần mềm

– Kỹ năng giao tiếp bằng ngôn ngữ viết và nói

Đào tạo Actuary trên thế giới

ĐÀO TẠO ACTUARY TRÊN THẾ GIỚI

Trên thế giới, đào tạo Actuary được thực hiện theo hai thiên hướng: định hướng nghề nghiệp và đào tạo học thuật. Với thiên hướng đào tạo định hướng nghề nghiệp lại có hai trường phái là đào tạo liên tục cấp chứng chỉ và đào tạo bậc học cấp bằng cử nhân, thạc sỹ.

Theo trường phái đào tạo liên tục, người học sẽ trải qua các kỳ thi được tổ chức bởi các Hiệp hội Actuary, và trở thành thành viên chính thức của Hiệp hội nếu qua một số trình độ (level) nhất định. Các Hiệp hội khác nhau có những quy định về môn thi và trình độ khác nhau. Những người học Actuary được đào tạo theo trường phái này đa số là vừa đi làm vừa đi học để thi lấy chứng chỉ của Hiệp hội.

Theo trường phái đào tạo cấp bằng cử nhân, thạc sỹ, người học sẽ trải qua kỳ thi tuyển do các trường đại học tổ chức. Các Hiệp hội Actuary có thể công nhận kết quả các môn học ở trường đào tạo và chấp nhận người học trở thành thành viên. Hình thức đào tạo này thường có ở các nước Châu Âu như Pháp, Bỉ, Hà Lan.

Một số trường đại học đào tạo còn cấp bằng Khoa học Actuary (Actuarial Science), với cả ba bậc cử nhân, thạc sỹ, và tiến sỹ, chẳng hạn như đại học Kent của Anh quốc, đại học Montréal, đại học Laval của Canada, Trường Kinh doanh Wisconsin, đại học bang Ohio của Hoa Kỳ, đại học Melbourne của Australia. Những người đã được cấp bằng thạc sỹ định hướng nghề nghiệp muốn học tiếp trình độ tiến sỹ phải bổ sung các học phần có tính chất lý thuyết. Ngoài việc có bằng cấp từ các trường đại học, người học Actuary có thể là hội viên của các Hiệp hội Actuary, khi đó sẽ có một số thuận lợi, nhất là khi tạo lập một sản phẩm bảo hiểm mới.

Mạng lưới các trường đại học có đào tạo Actuary mở rộng nhanh chóng, nhất là trong thời kỳ 2000-2010. Thời kỳ này gắn với biến động lớn về kinh tế trên phạm vi toàn cầu. Những rủi ro, bất trắc không dự tính được đã tạo ra nhu cầu lớn về nhân lực ngành này.

Theo thống kế của Hiệp hội Actuary (SOA), năm 2017, ở 15 nước có 198 trường đại học đào tạo Actuary.

Đào tạo Actuary trong khu vực

MỘT SỐ TRƯỜNG ĐÀO TẠO ACTUARY TRONG KHU VỰC

Trường Đại học Tổng hợp Quốc gia Australia (ANU)

Chương trình Actuarial Studies cấp bằng cử nhân, học 3 năm với 144 tín chỉ. Các học phần cốt lõi bao gồm: các học phần về Kinh tế – Kinh doanh – Đầu tư, Thống kê, Tài chính – Bảo hiểm. Các học phần này được xây dựng trên nền tảng các mô hình toán. Sinh viên cũng có thể học thêm 1 năm học để học các môn nâng cao.

Link tham khảo: TẠI ĐÂY.

Trường Đại học Công nghệ Nanyang (Singapore) 

Chương trình Actuary Science cấp bằng cử nhân, học 3 năm, trong đó có 7 môn cốt lõi cũng khá tương tự như tại trường ANU .

Link tham khảo: TẠI ĐÂY.

Trường Đại học Asia Pacific (Malaysia) 

Chương trình Actuarial studies cấp bằng cử nhân học 3 năm, được chia thành 3 hợp phần. Hợp phần thứ nhất cung cấp các kiến thức nền tảng về toán, kinh tế và tài chính. Hợp phần thứ hai cung cấp các ứng dụng của Thống kê và Toán vào các lĩnh vực Tài chính và Bảo hiểm. Hợp phần 3 cung cấp các kiến thức chuyên sâu về định giá và quản trị trong Tài chính và bảo hiểm.

Link tham khảo: TẠI ĐÂY.

Các chương trình về Actuary đều có một phần quan trọng là thực tập tại doanh nghiệp hoặc thực hiện các dự án nhỏ về Actuary.

 

Các hiệp hội Actuary trên thế giới

International Actuarial Association (IAA)
Hiệp hội Actuary Quốc tế
Thành lập năm 1968, trên cơ sở Ủy hội thành lập từ 1895. Có hơn 70 hội thành viên
Society of Actuaries (SOA)
Hiệp hội Actuary Hoa KỳThành lập năm 1949
American Academy of Actuaries (AAA)
Học viện Actuary Hoa KỳThành lập năm 1965
Canadian Institute of Actuaries (CIA)
Viện nghiên cứu Actuary CanadaThành lập năm 1965
Actuarial Association of Europe (AAE)
Hiệp hội Actuary Châu ÂuThành lập năm 1978
Institute of Actuaries of India
Viện nghiên cứu Actuary Ấn ĐộThành lập năm 2006 trên cơ sở Hiệp hội Actuary Ấn Độ thành lập từ 1944
Institute of Actuaries of Japan
Viện nghiên cứu Actuary Nhật BảnThành lập năm 1899
Actuaries Institute Astralia (AIA)
Viện nghiên cứu Actuary AustraliaThành lập năm 1919
Korean American Actuarial Society
Hiệp hội Actuay Hàn Quốc – Hoa KỳThành lập năm 1963
Actuarial Society Philippines
Hiệp hội Actuary PhilippinesThành lập năm 1953