Ngành Toán ứng dụng trong kinh tế đã chính thức được mở

(Thứ năm, 08 Tháng 12 2011 20:14)

Mở ngành Toán ứng dụng trong kinh tế – một bước tiến mới trong hoàn thiện đào tạo một nguồn nhân lực chất lượng cao

Ngày 29 tháng 11 năm 2011, Bộ trưởng bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành quyết định số 6038/QD-BGDĐT về việc giao cho trường Đại học Kinh tế quốc dân đào tạo thí điểm ngành Toán ứng dụng trong kinh tế.

Văn bản quyết định xin xem tại đây: Quyết định số 6038/QD-BGDĐT.

Ngành Toán ứng dụng trong kinh tế xây dựng trên cơ sở ngành Điều khiển học kinh tế, ngành này chính thức được đào tạo tại Việt Nam năm 1968. Đến nay đã có 37 khóa sinh viên chuyên ngành Toán kinh tế và 5 khóa sinh viên chuyên ngành Toán tài chính của Trường Đại học kinh tế quốc dân (trước đây là Trường Đại học kinh tế kế hoạch) tốt nghiệp.

Trong xu thế hội nhập, việc sử dụng các công cụ định lượng với hàm lượng kiến thức Toán học cao, cùng các kỹ thuật tin học hiện đại đang ngày càng phổ biến ở hầu hết các lĩnh vực, các ngành cũng như các cấp quản lý kinh tế, quản lý nhà nước về kinh tế – xã hội.

Trên thế giới việc đào tạo đại học và sau đại học Toán ứng dụng trong kinh tế (gọi tắt là Toán kinh tế) cũng được tổ chức theo nhiều cách khác nhau với nhiều tên gọi khác nhau như Kinh tế định lượng, Toán kinh tế (hay Kinh tế toán), Kinh tế lượng. Các chuyên ngành có tính ứng dụng cụ thể, chuyên sâu hơn cũng đã hình thành trong những năm cuối thế kỷ 20 ở các nước như Toán tài chính, Định phí bảo hiểm và Tài chính.

Ngày nay Toán ứng dụng trong kinh tế với nhiều hướng chuyên sâu đang ngày càng trở nên cần thiết trong nhiều lĩnh vực khác nhau của kinh tế xã hội. Toán kinh tế hay ứng dụng toán học trong kinh tế – xã hội không chỉ cần thiết ở mức sử dụng các kết quả sẵn có từ các nghiên cứu toán học thuần túy. Toán kinh tế đã khẳng định một cách tiếp cận nghiên cứu kinh tế xã hội với nhiều ưu điểm từ việc vận dụng các phương pháp mô hình hóa, các phương pháp phân tích hệ thống, các phương pháp thống kê toán và kinh tế lượng, các phương pháp mô phỏng và ứng dụng hệ Nơron,… Nhiều phần mềm tin học chuyên dụng hỗ trợ nghiên cứu, thực hành đã phát triển riêng cho các nghiên cứu trong việc vận dụng toán trong kinh tế xã hội, trong đó có hai nhóm quan trọng là các phần mềm mô hình hóa và phân tích dữ liệu.

Việt Nam, trong điều kiện hoàn thiện nền kinh tế thị trường cũng như sự phát triển đa dạng của kinh tế, xã hội và công nghệ đang cần ngày càng nhiều hơn lực lượng lao động chất lượng cao được trang bị các phương pháp phân tích định lượng. Thực tế hơn 40 năm qua, Trường Đại học kinh tế quốc dân đã đào tạo và đóng góp cho đất nước một đội ngũ cán bộ có chất lượng. Với những thay đổi trong 10 năm qua (kể từ năm 2002) vị thế của cử nhân Toán kinh tế, Toán tài chính ngày được nâng cao. Toàn bộ sinh viên tốt nghiệp hai chuyên ngành này đã có được vị trí làm việc phù hợp với mục tiêu đào tạo. Trong tương lai, với sự phát triển và hoàn thiện hơn nữa chương trình đào tạo chúng tôi tin tưởng rằng đội ngũ lao động được đào tạo ở các chuyên ngành sâu của ngành Toán kinh tế sẽ có đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển chung của đất nước. Trường Đại học kinh tế quốc dân cũng là nơi đào tạo giảng viên Toán và Toán kinh tế cho các cơ sở đào tạo Kinh tế và Quản trị kinh doanh trong cả nước. Trường Đại học kinh tế quốc dân cũng là cơ sở duy nhất đào tạo các chuyên ngành của ngành Toán kinh tế ở tất cả các bậc đào tạo (Đại học và sau đại học).

Trong những năm gần đây, các chuyên ngành Toán kinh tế và Toán tài chính thuộc ngành Kinh tế, khối ngành Kinh tế và quản trị kinh doanh. Sau một số năm đào tạo có thể nhận thấy trong khuôn khổ của thời lượng đào tạo tính phù hợp của chương trình chung của ngành Kinh tế với mục tiêu đào tạo không cao. Có thể nói là với khung chương trình chung của ngành Kinh tế việc trang bị kiến thức chuyên ngành gặp nhiều khó khăn, rất cần hiệu sự chỉnh khung kiến thức ngành để có thể đạt được chất lượng đào tạo tốt hơn.

Với việc mở ngành mới, các chuyên ngành của ngành Toán ứng dụng trong kinh tế (Applied Mathematics in Economics) sẽ kế thừa được những ưu điểm của chương trình đào tạo hiên tại, bổ sung và phát triển các nội dung phù hợp với hàm lượng kiến thức tốt hơn. Các chuyên ngành sẽ cung cấp cho đất nước một nguồn nhân lực có chất lượng cao. Đó là các cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ kinh tế có kiến thức kinh tế hiện đại trên cơ sở sử dụng tốt các phương pháp nghiên cứu định lượng, các công cụ tin học tiêu chuẩn quốc tế. Với cách tiếp cận hiện đại ngành cũng cung cấp cho xã hội những cử nhân kinh tế cập nhật kiến thức chung của thế giới và dễ dàng phát triển trong xu thế hội nhập quốc tế.

PGS.TS. Ngô Văn Thứ
Trưởng khoa Toán kinh tế