Ngày hội tư vấn Tuyển sinh 2022

Cùng với ngày hội Tư vấn Tuyển sinh của Trường, khoa Toán Kinh tế cũng nhiệt tình hưởng ứng và tổ chức buổi tư vấn tuyển sinh.