Nghỉ mát tại Cát Bà (23 – 25.7.2023)

Công đoàn Khoa Toán Kinh tế đã tổ chức hoạt động nghỉ hè cho các giảng viên cán bộ của Khoa và gia đình

  • Thời gian: 23 đến 25 tháng 7 năm 2023
  • Địa điểm: Flamingo Cát Bà

Một số hình ảnh