[SHKH] Thẩm định Giáo trình Đại số Tuyến tính (22/12/2022)

Vào hồi 13h00 ngày 22 tháng 12 năm 2022, tại P.1109 – Khoa Toán Kinh tế, Hội đồng thẩm định giáo trình được thành lập theo quyết định số QĐ 2971/QĐ-ĐHKTQD của Hiệu trưởng trường ĐHKTQD đã họp để đánh giá và thẩm định giáo trình Đại số tuyến tính do các tác giả: Lê Đình Thuý, Đoàn Trọng Tuyến, Nguyễn Thị Cẩm Vân thuộc Bộ môn Toán cơ bản biên soạn.

Các thành viên Hội đồng thẩm định giáo trình Đại số tuyến tính gồm:

  1. TS Nguyễn Mạnh Thế, Đại học Kinh tế quốc dân, Chủ tịch Hội đồng
  2. TS Phùng Minh Đức, Đại học Kinh tế quốc dân, Phản biện
  3. TS Nguyễn Phụ Hoàng Lân, Đại học Khoa học Tự nhiên, Phản biện
  4. TS Phùng Duy Quang, Đại học Ngoại thương, Uỷ viên
  5. TS Lê Thị Anh, Đại học Kinh tế quốc dân, Uỷ viên
  6. TS Đào Trọng Quyết, Học viện Tài chính, Uỷ viên
  7. TS Trịnh Mai Vân, Đại học Kinh tế quốc dân, Uỷ viên Thư ký

Hội đồng đã họp đánh giá, thẩm định giáo trình và kết luận: Giáo trình Đại số tuyến tính là một công trình khoa học độc lập, có chất lượng, có nhiều điểm mới, được biên soạn cẩn thận, công phu, có kết cấu hợp lý, có nội dung khoa học đáp ứng đầy đủ yêu cầu môn học Đại số, đáp ứng tốt yêu cầu của người học và người dạy, đáp ứng tốt chuẩn đầu ra của học phần.

Kết luận của Hội đồng: Đồng ý cho xuất bản

Buổi họp kết thúc vào hồi 14h20, ngày 22 tháng 12 năm 2022

Một số hình ảnh