Nghiên cứu khoa học Sinh viên (2018-2019)

Theo Lịch của phòng Quản lý khoa học

Ngày Nội dung Đơn vị thực hiện
15/9/2018 Triển khai Khoa
15/10/2018 Lựa chọn đề tài Khoa – GV hướng dẫn
10.3 – 30.3.2019 Hội nghị góp ý cho đề tài Khoa
10.4 – 20.4.2019 Đánh giá, chấm điểm
Chọn đề tài gửi Trường
Khoa
20/4 – 29/4 Báo cáo tổng kết khoa cho phòng QLKH Khoa
2.5 – 10.5.2019 Chấm NCKH Trường

Các nhóm thực hiện

Nhóm Trưởng nhóm Đề tài GVHD
TKT57: Lê Thị Hương Huệ C.Minh
TKT58: Trần Thị Ngọc Ánh
0398 015 082
C.Minh
TKT58:
Tuấn Anh,
Văn Giang,
N.T.Hạnh,
N.T.Hương Mai,
Đ.T.Ngân
Lý Trần Tuấn Anh
0979 978 026
T.Hải
TTC58:
Ng.Thu Huyền
Ng.T.Tiểu Ngọc
Nguyễn Thị Tiểu Ngọc
0333 777 575
TTC58:
Huyền Trang
Ngọc Tân
Thanh Nam
Minh Tuấn
Mạnh Long
Lưu Thị Huyền Trang
0974 768 911
TKT + TTC 58
Trịnh T.Hiền
Ng. Hữu Tùng
Đỗ.T.Thu Hảo
Đ.T.A. Đức
Đinh Trọng Anh Đức
0914 922 907
T.Thành

 

Một số tài liệu:

– Kế hoạch triển khai của Trường: TẠI ĐÂY.

Bộ 25 đề tài xét duyệt giải Nhất và Nhì 2017 – 2018: TẠI ĐÂY.