Phân công Chuyên đề thực tập K60 – Đợt 1 (Từ 23.8.2021 đến 12.12.2021)

TOÁN KINH TẾ – K60 – Đợt 1 (Từ 23.8.2021 đến 12.12.2021)

TT Mã SV Họ Tên GVHD

1

11180438 Phạm Thanh Hải Anh ThS. Lê Đức Hoàng
2 11180097 Đặng Vũ Hải Anh ThS. Vũ Thị Bích Ngọc
3 11180200 Lê Thị Lan Anh ThS. Hoàng Bích Phương
4 11180795 Phạm Nguyễn Khánh Chi Hoãn
5 11181113 Nguyễn Đoàn Tùng Dương ThS. Nguyễn Thị Thùy Trang
6 11181217 Lê Hà Giang ThS. Nguyễn Thị Thùy Trang
7 11181516 Nguyễn Thị Hằng ThS. Nguyễn Thị Thùy Trang
8 11181530 Nguyễn Thị Thu Hằng ThS. Lê Đức Hoàng
9 11181578 Dương Thị Mỹ Hạnh TS. Phạm Thị Hồng Thắm
10 11181686 Nguyễn Thu Hiền ThS. Hoàng Bích Phương
11 11182239 Từ Minh Huy ThS. Nguyễn Thị Thu Trang
12 11182538 Phạm Thị Lan PGS. Nguyễn Thị Minh
13 11183183 Trần Thị Khánh Ly ThS. Nguyễn Thị Thu Trang
14 11183158 Nguyễn Hương Ly PGS. Nguyễn Thị Minh
15 11183450 Lê Hoàng Nam ThS. Lê Đức Hoàng
16 11183817 Nguyễn Vân Nhi PGS. Nguyễn Thị Minh
17 11184308 La Trường Sơn TS.Phạm Ngọc Hưng
18 11184879 Nguyễn Thị Thanh Thuỷ ThS. Hoàng Bích Phương
19 11185117 Nguyễn Kim Trang PGS. Nguyễn Thị Minh
20 11185667 Nguyễn Thị Yên TS. Phạm Ngọc Hưng
21 11185691 Ngô Thị Hải Yến PGS. Nguyễn Thị Minh

 

TOÁN TÀI CHÍNH – K60 – Đợt 1 (Từ 23.8.2021 đến 12.12.2021)

TT Mã SV Họ và tên đệm Tên GVHD
1 11180287 Nguyễn My Anh TS. Hoàng Đức Mạnh
2 11180724 Đào Linh Chi GS. Nguyễn Quang Dong
3 11180815 Nguyễn Minh Chiến TS. Hoàng Đức Mạnh
4 11181587 Lê Thị Hồng Hạnh ThS. Trần Chung Thủy
5 11182225 Nguyễn Tùng Huy TS. Phạm Thị Hồng Thắm
6 11182350 Phùng Khánh Huyền GS. Nguyễn Quang Dong
7 11182020 Nguyễn Đức Hùng GS. Nguyễn Quang Dong
8 11182635 Đỗ Khánh Linh TS. Nguyễn Quang Huy
9 11182774 Nguyễn Phương Linh ThS. Nguyễn Thị Liên
10 11183110 Phạm Thành Long TS. Nguyễn Quang Huy+TS.Trần Minh Hoàng
11 11183413 Nguyễn Hà My TS. Nguyễn Quang Huy
12 11183438 Nguyễn Mỹ Na ThS. Nguyễn Thị Liên
13 11183763 Đặng Thị Thanh Nhàn ThS. Trần Chung Thủy
14 11183807 Nguyễn Linh Nhi ThS. Đào Bùi Kiên Trung
15 11184455 Nguyễn Thị Phương Thanh ThS. Nguyễn Thị Liên
16 11184498 Bùi Thị Phương Thảo ThS. Trần Chung Thủy
17 11184517 Hoàng Thị Thảo ThS. Trần Chung Thủy
18 11184619 Phạm Thị Phương Thảo TS. Phạm Thị Hồng Thắm
19 11184684 Phạm Quốc Thịnh TS. Phạm Thị Hồng Thắm
20 11184900 Doãn Thủy Tiên TS. Trần Chung Thủy
21 11185242 Trần Thị Thu Trang ThS. Đào Bùi Kiên Trung
22 11185299 Võ Văn Trình TS. Nguyễn Quang Huy