Phân công Chuyên đề thực tập K60 – Đợt 2 (Từ 26.12.2021 đến 24.4.2022)

Toán Kinh tế – K60

STT MSV Họ và tên đệm Tên  GVHD Ghi chú
1 11182470 Phạm Đức Kiên TS Nguyễn Quang Huy
2 11182154 Trần Thị Uyên Hương TS Nguyễn Mạnh Thế
3 11181595 Nguyễn Hồng Hạnh TS Nguyễn Mạnh Thế
4 11181005 Nguyễn Trung Đức ThS Nguyễn Thị Thu Trang
5 11180659 Phạm Thị Ngọc Bích ThS Nguyễn Thị Thu Trang
6 11183135 Lê Phú Lương ThS Nguyễn Thị Thu Trang
7 11183682 Nguyễn Thị Hải Ngọc ThS Hoàng Bích Phương
8 11182487 Phạm Thanh Lam ThS Hoàng Bích Phương
9 11185438 Trần Thanh Tùng ThS Hoàng Bích Phương
10 11181727 Bùi Xuân Hiếu ThS Lê Đức Hoàng
11 11183182 Trần Thị Hương Ly ThS Vũ Thị Bích Ngọc
12 11180795 Phạm Nguyễn Khánh Chi ThS Vũ Thị Bích Ngọc
13 11182157 Trịnh Mai Hương ThS Vũ Thị Bích Ngọc
14 11184676 Lê Phú Thịnh ThS Nguyễn Hải Dương
15 11181654 Đoàn Thị Hiền ThS Lê Đức Hoàng
16 11181685 Nguyễn Thu Hiền TS Phạm Ngọc Hưng
17 11181831 Nguyễn Thị Hoa TS Phạm Ngọc Hưng
18 11185059 Hoàng Thị Trang TS Phạm Ngọc Hưng
19 11182501 Nguyễn Hoàng Lâm ThS Nguyễn Hải Dương
20 11170869 Đào Trọng Đức ThS Vũ Thị Bích Ngọc K59
21 11172670 Nguyễn Quang Linh ThS Nguyễn Thị Thu Trang K59

 

Toán tài chính – K60

STT MSV Họ và Tên đệm Tên GVHD Ghi chú
1 11180004 Chu Văn An C.Nguyễn Thị Liên
2 11180889 Phạm Hồ Hải Đăng T. Hoàng Đức Mạnh
3 11181222 Lê Linh Giang C.Trần Chung Thủy
4 11181451 Tạ Tiến Hải T.Nguyễn Quang Dong
5 11181946 Trịnh Huy Hoàng T.Nguyễn Quang Huy
6 11172889 Phan Hải Long C. Phạm Thị Hồng Thắm
7 11183763 Đặng Thị Thanh Nhàn T.Nguyễn Quang Dong
8 11183842 Đặng Hải Như C.Nguyễn Thị Liên
9 11183925 Trần Thị Hồng Oanh C.Trần Chung Thủy
10 11184106 Vi Anh Phương T.Hoàng Đức Mạnh
11 11184673 Nông Thị Phương Thìn T.Đào Bùi Kiên Trung
12 11185138 Nguyễn Thị Hương Trang T.Đào Bùi Kiên Trung
13 11185716 Trần Thị Hoàng Yến C. Phạm Thị Hồng Thắm