Quy định của Bộ môn Toán kinh tế về điều kiện dự thi

(Thứ năm, 18 Tháng 8 2011 20:20)
Theo Bộ quy định của Nhà trường về quy chế học tập, Bộ môn Toán kinh tế xin lưu ý các Thầy cô và Sinh viên:

1. Các sinh viên tại các lớp học Tín chỉ nếu nghỉ quá 20% thời gian trên lớp sẽ không được tham gia dự thi cuối kì.

2. Đề nghị các thầy cô giảng dạy thực hiện việc điểm danh và giám sát thời gian lên lớp của sinh viên.

3. Các thầy cô thông báo điều kiện này đến sinh viên để thống nhất trong thực hiện quy định

4. Các thầy cô thông báo cho sinh viên nội dung chương trình môn học, yêu cầu kiểm tra (môn Kinh tế lượng) cũng như các thông tin đã được Bộ môn thông qua và cung cấp trên trang mạng của khoa.