[Seminar] Bộ môn Toán cơ bản: Sinh hoạt khoa học Giáo trình Đại số (5/10/2022)

Vào 8h30 sáng Thứ Tư ngày 05 tháng 10 năm 2022, bộ môn Toán cơ bản tổ chức sinh hoạt khoa học bộ môn.

Chủ đề: Sinh hoạt khoa học bộ môn về giáo trình Đại số

Người trình bày: TS. Đoàn Trọng Tuyến – Chủ biên.

Thành viên: Toàn thể GV bộ môn Toán cơ bản

Người trình bày đã trình bày các nội dung:

  • Cấu trúc giáo trình
  • Những điểm mới so với giáo trình đang sử dụng: Toán cho các nhà kinh tế
  • Nội dung của các chương, nhấn mạnh vào những phần bổ sung, mở rộng và nâng cao đối với học phần Đại số truyền thống

Một số ý kiến đóng góp từ các giảng viên:

  • Dung lượng kiến thức khá lớn. Mức độ của kiến thức được trình bày trong giáo trình hơi nặng và hàn lâm, đặc biệt là phần không gian véctơ và ánh xạ tuyến tính.
  • Ứng dụng của ma trận nên đưa mô hình IO lên trước xích Markov.
  • Xem xét đưa chương 1 vào phần phụ lục.
  • Thống nhất thuật ngữ: phương pháp khử Gauss hay phương pháp khử ẩn liên tiếp; thống nhất ký hiệu hạng: r hay rank.
  • Một số lỗi chính tả, lỗi kỹ thuật cần được sửa.

Kết luận:

  • Bộ môn tiếp thu các ý kiến đóng góp của các thầy cô.
  • Sẽ tiếp tục chỉnh sửa các phần nội dung và cấu trúc để hoàn thiện giáo trình.