[Seminar] E-commerce – A Promised Land for AI? (7.4.2023)

Vào 14h00 ngày Thứ Sáu, 7 tháng 4 năm 2023 đã diễn ra buổi sinh hoạt khoa học định kì.

  • Diễn giả: TS. Trịnh Tuấn Phong, Head of data department – KiotViet
  • Chủ đề: E-commerce – A Promised Land for AI?
  • Abstract: In this talk, we would like to briefly review some real-life applications of Machine Learning for E-commerce platforms. Next, we will discuss in detail our recent approaches and results for Product Identification Problem in E-commerce

Tại buổi trình bày, TS. Trịnh Tuấn Phong đã giới thiệu các bài toán đã và đang được thực hiện tại đơn vị nghiên cứu. Các bài toán nhận diện, phân loại hàng hóa dựa trên dữ liệu text và ảnh được xử lý riêng biệt và kết hợp để cho kết quả nhận diện tốt nhất.

Các thính giả cũng đặt câu hỏi trao đổi về các vấn đề liên quan, đóng góp một số ý kiến, nhận xét.

Một số hình ảnh