Sinh viên DSEB 61 báo cáo trong Hội thảo khoa học (7/4/2021)

Vào sáng ngày Thứ Tư, 7 tháng 4 năm 2021, tại Đại học Thương Mại đã diễn ra Hội thảo khoa học

ỨNG DỤNG PHÂN TÍCH ĐỊNH LƯỢNG TRONG KINH TẾ – XÃ HỘI

Trong Hội thảo, có hai báo cáo của hai nhóm sinh viên DSEB Khóa 61 – khoa Toán kinh tế ĐH KTQD, dưới sự hướng dẫn của Thầy Nguyễn Thanh Tuấn.

Báo cáo thứ nhất: Ứng dụng mạng nơ-ron tích chập trong công nghệ học sâu xây dựng mô hình thùng rác thông minh tự phân loại rác thải.

Thành viên nhóm

  • Hà Minh Đức
  • Đinh Thị Hà Phương
  • Nguyễn Sơn Tùng

Báo cáo thứ hai: Ứng dụng công nghệ học sâu (Deep learning) phát hiện người không đeo khẩu trang nhằm phòng chống COVID-19

Thành viên nhóm

  • Nguyễn Ngọc Long
  • Nguyễn Thu Thảo
  • Dương Thị Thu Phương
  • Trần Huyền Trang
  • Hà Long Giang

Một số hình ảnh