Sinh viên K62 – đợt 1 báo cáo Chuyên đề thực tập (19.12.2023)

Vào ngày Thứ Ba, 19 tháng 12 năm 2023, Khoa Toán Kinh tế tổ chức Báo cáo Chuyên đề thực tập tốt nghiệp.

  • Đối tượng; Sinh viên Toán Kinh tế khóa 62 – đợt 1.
  • Thời gian thực tập: Tháng 8 đến tháng 12 năm 2023.

Đợt 1 có … sinh viên báo cáo, chia làm 4 hội đồng.

Một số hình ảnh