SOA thay đổi lộ trình trở thành ASA

SOA CHÍNH THỨC THAY ĐỔI LỘ TRÌNH TRỞ THÀNH ASA – THÁCH THỨC HAY CƠ HỘI TRONG THỜI ĐẠI MỚI?
[English Below]

☄️☄️Ngày 12/07 vừa qua, SOA chính thức đưa ra những 𝐭𝐡𝐚𝐲 đ𝐨̂̉𝐢 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐢̀𝐧𝐡 𝐡𝐨̣𝐜 𝐜𝐮̉𝐚 𝐀𝐒𝐀 nhằm đạt được nhu cầu rèn luyện Actuary của thị trường, cụ thể là nhu cầu tăng cường trong 𝐩𝐡𝐚̣𝐦 𝐯𝐢 𝐩𝐡𝐚̂𝐧 𝐭𝐢́𝐜𝐡 𝐝𝐮̛̃ 𝐥𝐢𝐞̣̂𝐮 và nhu cầu rèn luyện kỹ năng mềm trong việc thích nghi và thay đổi. Theo SOA, những thay đổi này sẽ không làm tăng khoảng thời gian cần thiết để đi hết chặng đường tới ASA, và vẫn giữ được độ nghiêm ngặt mong đợi ở bài thi.

Dưới đây là danh sách ngắn gọn về những thay đổi này:
🔹 𝐄𝐱𝐚𝐦 𝐏 𝐯𝐚̀ 𝐅𝐌 sẽ yêu cầu ít chuẩn bị hơn (dễ tiếp cận hơn và loại bỏ nội dung lỗi thời)
🔹 𝐄𝐱𝐚𝐦 𝐈𝐅𝐌 bị loại bỏ hoàn toàn (chuyển đổi lộ trình ASA sang phân tích dữ liệu và một số khái niệm chính nhất định sẽ được kiểm tra ở những Exam khác trong lộ trình)
🔹 𝐄𝐱𝐚𝐦 𝐋𝐓𝐀𝐌 𝐯𝐚̀ 𝐒𝐓𝐀𝐌 sẽ được thay thế bằng các bài kiểm tra mới:
– Fundamentals of Actuarial Mathematics (FAM)
– Lựa chọn giữa Advanced Long-Term Actuarial Mathematics (ALTAM) và Advanced Short-Term Actuarial Mathematics (ASTAM)
🔹 Giới thiệu khóa học mới – 𝐈𝐧𝐭𝐫𝐨𝐝𝐮𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐨𝐟 𝐀𝐝𝐯𝐚𝐧𝐜𝐞𝐝 𝐓𝐨𝐩𝐢𝐜𝐬 𝐢𝐧 𝐏𝐫𝐞𝐝𝐢𝐜𝐭𝐢𝐯𝐞 𝐀𝐧𝐚𝐥𝐲𝐭𝐢𝐜𝐬 (𝐀𝐓𝐏𝐀)
🔹 𝟎𝟐 𝐌𝐨𝐝𝐮𝐥𝐞 𝐞-𝐋𝐞𝐚𝐫𝐧𝐢𝐧𝐠 mới (tập trung ngày càng nhiều vào các chủ đề AQ / EQ) với khóa học FAP ngắn hơn, được sắp xếp hợp lý
– Các yêu cầu 𝐕𝐄𝐄, 𝐒𝐑𝐌, 𝐏𝐀 𝐯𝐚̀ 𝐡𝐨̣̂𝐢 𝐭𝐡𝐚̉𝐨 𝐀𝐏𝐂 vẫn không thay đổi.

𝐿𝑖𝑛𝑘 𝑐ℎ𝑖 𝑡𝑖𝑒̂́𝑡: https://www.soa.org/…/2021/2021-asa-changes-member/…

𝑉𝑒̂̀ 𝑆𝑂𝐴 (𝑆𝑜𝑐𝑖𝑒𝑡𝑦 𝑜𝑓 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑟𝑖𝑒𝑠): Có nguồn gốc từ năm 1889, SOA là tổ chức chuyên nghiệp tính toán lớn nhất thế giới với hơn 32.000 Actuaries thành viên. Thông qua nghiên cứu và giáo dục, mục đích của SOA là nâng cao kiến thức tính toán và nâng cao khả năng của cơ quan tính toán trong việc cung cấp lời khuyên của chuyên gia và các giải pháp liên quan cho các thách thức về tài chính, kinh doanh và xã hội. Tầm nhìn của SOA là để các nhà tính toán trở thành những chuyên gia hàng đầu trong việc đo lường và quản lý rủi ro. www.soa.org.

————————————
Pathway Changes – Embracing the future…today

SOA are making changes to the ASA curriculum to meet employer and market demand for actuarial training, in particular the need for increased data analytics coverage and new “soft skills” training in adaptability and change (AQ or Adaptability Quotient) and emotional intelligence (EQ or Emotional Intelligence Quotient.)

These changes do not increase travel time to ASA and keep the rigor you know and expect of the SOA exams. This was a primary directive in the design of these vital changes to the pathway.
Below is a brief list of the ASA curriculum changes.
🔹 𝐄𝐱𝐚𝐦 𝐏, 𝐅𝐌 will require less preparation (more accessible and elimination of outdated content)
🔹 𝐄𝐱𝐚𝐦 𝐈𝐅𝐌 eliminated (shift in ASA pathway towards data analytics and certain key concepts will be tested elsewhere in the pathway)
🔹 𝐄𝐱𝐚𝐦 𝐋𝐓𝐀𝐌 𝐯𝐚̀ 𝐒𝐓𝐀𝐌 will be replaced with new exams:
* Fundamentals of Actuarial Mathematics (FAM)
Choice of either Advanced Long-Term Actuarial Mathematics (ALTAM) or Advanced Short-Term Actuarial Mathematics (ASTAM)
🔹 Introduction of a new course- 𝐈𝐧𝐭𝐫𝐨𝐝𝐮𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐨𝐟 𝐀𝐝𝐯𝐚𝐧𝐜𝐞𝐝 𝐓𝐨𝐩𝐢𝐜𝐬 𝐢𝐧 𝐏𝐫𝐞𝐝𝐢𝐜𝐭𝐢𝐯𝐞 𝐀𝐧𝐚𝐥𝐲𝐭𝐢𝐜𝐬 (𝐀𝐓𝐏𝐀) (increasing our already strong data analytics coverage)
🔹 𝟎𝟐 𝐞-𝐋𝐞𝐚𝐫𝐧𝐢𝐧𝐠 modules (offering an increasing emphasis on AQ/EQ topics) with a shorter, streamlined FAP course
🔹 𝐕𝐄𝐄, 𝐒𝐑𝐌, 𝐏𝐀 𝐯𝐚̀ 𝐡𝐨̣̂𝐢 𝐭𝐡𝐚̉𝐨 𝐀𝐏𝐂 seminar remain unchanged

𝐿𝑖𝑛𝑘: https://www.soa.org/…/2021/2021-asa-changes-member/…

𝐴𝑏𝑜𝑢𝑡 𝑆𝑂𝐴 – 𝑇ℎ𝑒 𝑆𝑜𝑐𝑖𝑒𝑡𝑦 𝑜𝑓 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑟𝑖𝑒𝑠:
With roots dating back to 1889, the Society of Actuaries (SOA) is the world’s largest actuarial professional organization with more than 32,000 actuaries as members. Through research and education, the SOA’s mission is to advance actuarial knowledge and to enhance the ability of actuaries to provide expert advice and relevant solutions for financial, business and societal challenges. The SOA’s vision is for actuaries to be the leading professionals in the measurement and management of risk. www.soa.org.