[SS2023] Ngày học đầu: Natural Language Processing (2.8.2023)

Khoa Toán Kinh tế tổ chức Trường hè về Khoa học dữ liệu trong Kinh tế và Kinh doanh (DSEB) – Thông tin chi tiết TẠI ĐÂY

Mở đầu buổi học đầu tiên, TS. Nguyễn Mạnh Thế, Trưởng khoa, đã có lời phát biểu về mục đích, nội dung của Trường hè và các buổi học.

Học viên là các giảng viên tại các trường đại học, các cựu sinh viên, sinh viên khoa Toán Kinh tế và những người có làm việc trong lĩnh vực Khoa học dữ liệu.

Ngày học đầu tiên:

  • Nội dung: Natuaral Language Processing – Fantasy becomes reality
  • Giảng viên: TS. Trịnh Tuấn Phong
    • Head of Data, Kiot Viet
    • Deputy head of Data Analytics Division, Viettel Digital Service
    • Quantitative Researcher: Font Office, Credit Agricole Corporate and Investment Bank, France.
    • Ph. D & Lecturer. Mathematics (Probability and PDE), Univ. Paris 6 and Paris 13 and Paris Dauphine.

Ngày học đầu tiên, giảng viên đã trình bày sơ lược về lịch sử của xử lý ngôn ngữ tự nhiên, các công cụ phân tích xử lý. Cuối buổi học có các trao đổi, thảo luận về nội dung bài học và các hướng tiếp cận, công cụ hiện đại.

Buổi chiều, các học viên đã được thực hành với bài toán Sentiment analysis, thực hành với dữ liệu trên Twitter.

Một số hình ảnh

TS. Nguyễn Mạnh Thế, Trưởng khoa phát biểu