T/B Sinh viên làm Chuyên đề thực tập đợt 1 – K62 (Tháng 8.2023)

Phân công Chuyên đề:

Thời gian: 16 tuần từ 14/8/2023 đến 3/12/2023.

Kết quả điểm của sinh viên

  • Điểm chấm của GVHD: 50%
  • Điểm chấm của Hội đồng (trung bình cộng của 3 thành viên): 50%

Lịch trình các việc của sinh viên và GVHD

Tuần Ngày Nộp Công việc Kiểm tra, đánh giá Ghi chú
1-5 Lựa chọn đề tài, viết đề cương
Đăng ký đề tài:
(Có thể thay đổi với sự đồng ý của GVHD)
GVHD
Nộp đề cương cho GV hướng dẫn GVHD
6-16 Viết chuyên đề
3/12/2023 Nộp chuyên đề lần 1 (bản thảo) (online): TẠI ĐÂY GVHD
11 đến 17/12/2023 Báo cáo chuyên đề (theo danh sách HĐ) Hội đồng
Nộp slide báo cáo (online) (trước ngày báo cáo 01 ngày) : TẠI ĐÂY
Sinh viên nộp chuyên đề bản bảo vệ (online): TẠI ĐÂY
+ 3 bản in (nộp vào …. ) tại P1108-Nhà A1.

Lưu ý: Các link nộp bài phải login bằng tài khoản Trường cấp.

Tên các file word

Mã sinh viên_Họ tên sinh viên_(#) Tên đề tài

Ví dụ:

Với đề cương:

  • 11190001_Nguyễn A_Đề cương

Với Chuyên đề lần 1, lần 2 (có thể đổi tên)

  • 11190001_Nguyễn A_(1) Mô hình trong phân tích…
  • 11190001_Nguyễn A_(2) Ứng dụng mô hình trong phân tích…