Thẩm định giáo trình Lý thuyết Xác suất

Vào ngày 28 tháng 4 năm 2020, tại Văn phòng khoa Toán kinh tế đã diễn ra buổi Thẩm định Giáo trình.

  • Tiêu đề: Giáo trình Lý thuyết xác suất trong Kinh tế và Tài chính

Các tác giả

  • TS. Nguyễn Mạnh Thế: chủ biên
  • TS. Phạm Ngọc Hưng: chủ biên
  • ThS. Bùi Dương Hải: chủ biên
  • TS. Hoàng Đức Mạnh: tham gia
  • ThS. Nguyễn Hồng Nhật: tham gia
  • ThS. Lê Anh Đức: tham gia

Chủ tịch hội đồng: GS.TS. Nguyễn Quang Dong

Phản biện 1: TS. Nguyễn Mạnh Cường (ĐH Quốc gia Hà Nội)

Phản biện 2: PGS.TS. Nguyễn Thị Minh (ĐH KTQD)

Ủy viên: PGS.TS. Tô Văn Ban

Ủy viên: TS. Phùng Duy Quang (ĐH Ngoại thương)

Ủy viên thư ký: PGS.TS. Tô Trung Thành (ĐH KTQD).

 

Sau khi nghe các tác giả trình bày sơ lược về nội dung giáo trình, các thành viên Hội đồng đã cho nhận xét, nêu các ý kiến góp ý về giáo trình.

Kết luận: Đồng ý cho xuất bản sau khi chỉnh sửa theo góp ý.

 

Hình ảnh buổi thẩm định