Thẩm định Giáo trình Thống kê toán (11.1.2023)

Vào chiều ngày Thứ Ba, 11 tháng 1 năm 2022, ngày làm việc cuối của khối Giảng viên, đã diễn ra buổi Thẩm định giáo trình.

Giáo trình: Thống kê toán trong Kinh tế – Tài chính

Chủ biên: TS. Phạm Ngọc Hưng, ThS Bùi Dương Hải

Họi đồng:

Chủ tịch: PGS.TS. Bùi Đức Thọ – Trường ĐHKTQD

Phản biện 1: TS. Nguyễn Quang Huy – Khoa Toán Kinh tế

Phản biện 2: PGS.TS. Ngô Hoàng Long – ĐH Sư Phạm Hà Nội

Ủy viên: PGS.TS. Trần Trọng Nguyên – Học viện Chính sách và Phát triển

Ủy viên: TS. Phạm Ngọc Toàn – Bộ LĐTB & XH

Ủy viên: TS. Đỗ Văn Huân – ĐH KTQD

Thư ký: TS. Trịnh Mai Vân – Phòng QLKH ĐHKTQD

 

Sau khi nghe các tác giả trình bày ngắn gọn về mục đích, đối tượng, phương pháp, nội dung, hình thức, hội đồng đã cho các nhận xét, đề nghị điều chỉnh sửa chữa và thống nhất cho xuất bản sau khi sửa lỗi.

Một số hình ảnh