Thi tuyển chương trình Actuary ISFA khóa 7 (5/10/2020)

Cuộc thi tuyển học viên chương trình Cử nhân – Thạc sỹ Actuary, liên kết với viện ISFA – Lyon 1, khóa 7.

Chương trình được thực hiện từ năm 2007, với 6 khóa đào tạo. Các học viên sau 2 năm học tại Việt Nam sẽ tiếp tục học tại Pháp để có bằng Thạc sỹ.

Thông tin về chương trình xem TẠI ĐÂY.

Buổi thi được truyền trực tiếp sang Pháp để có sự giám sát của Viện ISFA.