Thông báo: Nghiên cứu sinh bảo vệ cấp cơ sở

16 h, thứ 6 ngày 20 tháng 5, NCS Phạm Mỹ Lệ bảo vệ luận án cấp cơ sở. Địa điểm: VP Khoa, kính mời các thầy cô, các NCS quan tâm tới tham dự.

 

Văn phòng Khoa