[TKT] NCS Khóa 33

(Thứ hai, 21 Tháng 5 2012 11:00)

 

LỊCH XÉT TUYỂN NCS 2012
Chuyên ngành: Toán kinh tế

Địa điểm: Phòng 403, nhà số 7, ĐHKTQD

 

 

Họ tên thí sinh NCS: Vũ Thị Thu Hương          
Thời gian: 8h00- 8h45, ngày 23/5/2012
Danh sách tiểu ban

TT Họ và tên Học vị Nơi công tác Trách nhiệm
1 Nguyễn Mạnh Thế TS Khoa Toán kinh tế, ĐHKTQD Trưởng tiểu ban
2 Nguyễn Thị Minh TS Khoa Toán kinh tế, ĐHKTQD Thư ký
3 Bùi Quang Tuấn TS Viện kinh tế Việt nam Ủy viên
4 Nguyễn Minh Hải TS CIEM, Bộ kế hoạch và Đầu tư Ủy viên
5 Ngô Văn Thứ TS Khoa Toán kinh tế, ĐHKTQD Ủy viên-GVHD

Họ tên thí sinh NCS: Hoàng Thanh Nghị
Thời gian: 8h45- 9h30, ngày 23/5/201
Danh sách tiểu ban

TT Họ và tên Học vị Nơi công tác Trách nhiệm
1 Ngô Văn Thứ TS Khoa Toán kinh tế, ĐHKTQD Trưởng tiểu ban
2 Nguyễn Thị Minh TS Khoa Toán kinh tế, ĐHKTQD Thư ký
3 Nguyễn Minh Hải TS CIEM, Bộ kế hoạch và Đầu tư Ủy viên
4 Bùi Quang Tuấn TS Viện kinh tế Việt nam Ủy viên
5 Nguyễn Mạnh Thế TS Khoa Toán kinh tế, ĐHKTQD Ủy viên-GVHD

 

Họ tên thí sinh NCS: Mai Thị Thu

Thời gian: 9h30 – 10h15, ngày 23/5/2012

Danh sách tiểu ban

TT Họ và tên Học vị Nơi công tác Trách nhiệm
1 Ngô Văn Thứ TS Khoa Toán kinh tế, ĐHKTQD Trưởng tiểu ban
2 Nguyễn Mạnh Thế TS Khoa Toán kinh tế, ĐHKTQD Thư ký
3 Nguyễn Thị Hải Vân TS  Bộ LĐ-TB và Xã hội Ủy viên
4 Bùi Quang Tuấn TS Viện kinh tế Việt nam Ủy viên
5 Nguyễn Thị Minh TS Khoa Toán kinh tế, ĐHKTQD Ủy viên-GVHD

 

Họ tên thí sinh NCS: Phạm Ngọc Hưng

Thời gian: 10h15-11h00, ngày 23/5/2012    

Danh sách tiểu ban

TT Họ và tên Học vị Nơi công tác Trách nhiệm
1 Ngô Văn Thứ TS Khoa Toán kinh tế, ĐHKTQD Trưởng tiểu ban
2 Nguyễn Thị Minh TS Khoa Toán kinh tế, ĐHKTQD Thư ký
3 Nguyễn Thị Hải Vân TS  Bộ LĐ-TB và Xã hội Ủy viên
4 Hoàng Đình Tuấn TS Hội ứng dụng toán học Việt nam Ủy viên
5 Nguyễn Cao Văn TS Khoa Toán kinh tế, ĐHKTQD Ủy viên-GVHD

 

___________________________________________

 

LỊCH THI CÁC MÔN BỔ SUNG KIẾN THỨC
CHO NCS NGÀNH TOÁN KINH TẾ

Khoa Toán kinh tế xin thông báo đến tất cả các nghiên cứu sinh ngành toán kinh tế về thời gian thi các môn học bổ sung kiến thức bậc đại học tại Văn phòng khoa như sau:

TT Môn học Thời gian
1 Thống kê toán 01/6/2012: 8h00-9h30
2 Lý thuyết mô hình toán kinh tế 1 01/6/2012: 14h30-16h00
3 Kinh tế lượng 02/6/2012: 8h00-9h30
4 Tối ưu hóa 02/6/2012: 14h30-16h00

 

Đề nghị các NCS các khóa kiểm tra lại việc đăng ký học các môn bổ sung kiến thức bậc đại học với Viện Sau đại học và chuẩn bị ôn tập tốt cho kỳ thi.

 

 

 

CÁC MÔN CHUYÊN NGÀNH CHO NCS

Nghiên cứu sinh đã hoàn thành các môn tối thiểu cần đăng ký học các môn chuyên ngành để Khoa bố trí giảng dạy trong tháng 6/2012.

Các môn chuyên ngành bắt buộc:
– Lý thuyết mô hình toán kinh tế 2
– Phân tích thống kê nghiều chiều
– Kinh tế lượng nâng cao (phần phân tích chuỗi thời gian)

 

 

Tự chọn một trong các môn
– Mô hình cân bằng riêng
– Phân tích số liệu mảng

Mọi thông tin cần biết thêm xin liên hệ với PGS.TS Ngô Văn Thứ  tại phòng 404, nhà 7 (trong giờ hành chính).