Toạ đàm: “Công đoàn Trường Đại học Kinh tế Quốc dân với việc nâng cao đời sống thể chất và tinh thần cho viên chức người lao động”

Hướng đến kỷ niệm 114 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, sáng nay (06/3/2024), tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã diễn ra chương trình Toạ đàm: “Công đoàn Trường Đại học Kinh tế Quốc dân với việc nâng cao đời sống thể chất và tinh thần cho viên chức người lao động”.

Chi tiết TẠI ĐÂY