Tọa đàm khoa học – GS.TSKH. Hồ Tú Bảo trình bày

Vào ngày 21 tháng 1 năm 2019, GS.TSKH. Hồ Tú Bảo, chuyên gia hàng đầu về Khoa học dữ liệu đã có buổi trình bày về “Khoa học dữ liệu và ứng dụng Kinh tế – Kinh doanh” tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

PGS.TS. Nguyễn Hồng Chương, Phó hiệu trưởng nhà trường đã chủ trì buổi tọa đàm.

Nội dung chi tiết của Tọa đàm xin xem TẠI ĐÂY.

Một số hình ảnh.

PGS.TS. Phạm Hồng Chương chủ trì

 

GS. Hồ Tú Bảo và GS. Nguyễn Quang Dong

GS. Hồ Tú Bảo trình bày

 

PGS. Nguyễn Thường Lạng đặt câu hỏi

PGS. Trần Thị Song Minh phát biểu

GS. Nguyễn Viết Lâm trao đổi

PGS. Lê Quốc Hội trao đổi

PGS. Nguyễn Hồng Chương tổng kết và cảm ơn