Tọa đàm: “Nhu cầu nguồn nhân lực các ngành đào tạo mới trình độ đại học dự kiến mở năm 2024 của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân”

Chiều ngày 29/01/2024, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã tổ chức thành công Toạ đàm: “Nhu cầu nguồn nhân lực các ngành đào tạo mới trình độ đại học dự kiến mở năm 2024” với sự tham dự của hàng trăm đại biểu là đại diện các nhà tuyển dụng, các cơ sở đào tạo đại học, các chuyên gia, nhà khoa học.

Trong chiến lược phát triển của mình, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân mong muốn trở thành trường đại học đa ngành, đa lĩnh vực, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu của xã hội. Nhà trường tiến đến chuyển đổi từ “Trường đại học Kinh tế Quốc dân” thành “Đại học Kinh tế Quốc dân”, thành lập 3 trường gồm Trường Công nghệ, Trường Kinh doanh, Trường Kinh tế và Quản lý công. Với sứ mệnh trở thành trường đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đang nghiên cứu, dự kiến mở mới 5 ngành mới: Trí tuệ nhân tạo (AI), Khoa học dữ liệu, Hệ thống thông tin, Kỹ thuật phần mềm và An toàn thông tin. Trước đó, trong suốt thời gian qua, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân cũng tiên phong mở rất nhiều ngành mang tính liên ngành, xuyên ngành như Phân tích kinh doanh, Phân tích dữ liệu trong kinh tế và kinh doanh, Kinh doanh số… Nhà trường cũng đào tạo một số ngành có sự liên hệ nhất định với 5 ngành dự định mở mới.

Chi tiết TẠI ĐÂY