Trao Quyết định Bổ nhiệm và Chức danh Giảng viên chính (18.11.2020)

Vào ngày Thứ Tư 18 tháng 11 năm 2020, Nhà trường đã tổ chức Lễ trao Quyết định Bổ nhiệm chức vụ quản lý và Chức danh nghề nghiệp.

Khoa Toán kinh tế có:

  • TS. Hoàng Đức Mạnh – tái bổ nhiệm vị trí Trưởng Bộ môn Toán tài chính
  • TS. Phạm Ngọc Hưng – chức danh Giảng viên chính
  • ThS. Nguyễn Thị Thảo – chức danh Giảng viên chính

Chúc mừng các thầy cô đã được Bổ nhiệm đợt này.