Triển khai Kế hoạch đào tạo ĐH Chính quy năm học 2020-2021

Vào sáng ngày 10 tháng 8 năm 2020, Nhà trường tổ chức Hội nghị Triển khai Đào tạo Đại học Chính quy năm học 2020-2021

 

Một số nội dung liên quan đến Khoa và Bộ môn

1. Lịch trình các học kỳ

K59, 60, 61 K62
Học kì 1 17/8/2020 – 13/12/2020 19/10/2020 – 7/2/2021
Học kì 2 14/12/2020 – 9/5/2021 29/3/2021 – 25/7/2021
Học kì phụ (hè) 17/5/2021 – 27/6/2021 Không
Nghỉ hè 28/6/2021 – 31/7/2021 Không
Học GDQP&AN Tháng 3/2021

 

2. Triển khai giảng dạy từ học kỳ 1

 • TTCNTT mở lớp LMS cho tất cả các lớp
 • Bắt buộc tất cả các Giảng viên phải vào lớp mình giảng
 • Giảng viên đặt mã để sinh viên vào lớp LMS
 • Đưa tất cả các tài liệu lên lớp LMS online

 

3. Triển khai việc Thi trên Máy tính các học phần tiếp theo

Trong năm học 2020-2021: Các môn Kiến thức cơ sở ngành để đăng kí và thực hiện (Đăng kí trong HK1 hay HK2).

Các môn

 • Lý thuyết xác suất
 • Mô hình toán kinh tế
 • Thống kê toán
 • Lý thuyết mô hình toán kinh tế 1
 • Toán rời rạc
 • Đại số
 • Giải tích 1
 • Giải tích 2