Trình bày luận án Tiến sỹ – NCS Nguyễn Cẩm Vân

Nghiên cứu sinh Nguyễn Cẩm Vân sinh hoạt khoa học Bộ môn: Trình bày luận án Tiến sỹ.

Thời gian: 16h00 Thứ Sáu 30 / 5 / 2014 tại Văn phòng khoa Toán kinh tế

Tên đề tài: Các mô hình phân tích sự chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Kính mời các thầy cô và những người quan tâm tham dự.

 

Mời các thầy trong hội đồng Khoa học Khoa

tới dự buổi đánh giá hết tập sự cho cô Thủy (TTC) và thầy Thành,

Thời gian 3h ngày 30/05/2014  tại VP Khoa