V/v: Đeo thẻ cán bộ,công chức

(Chủ nhật, 20 Tháng 2 2011 09:00)

Để thực hiện nề nếp kỷ cương, nhà trường yêu cầu thực hiện một số quy định sau:

I. Thời gian làm việc:

1. Giờ lên lớp:
– Buổi sáng (6 tiết) từ 7h00 đến 12h00
– Buổi chiều (6 tiết) từ 12h45 đến 17h45
– Buổi tối (3 tiết) từ 18h30 đến 21h
2. Giờ làm việc của các phòng:
– Buổi sáng từ 7h30 đến 11h30
– Buổi chiều từ 13h00 đến 17h00

II. Thực hiện đeo thẻ cán bộ công chức, thẻ SV:

Đề nghị tất cả các cán bộ, giáo viên, công nhân viên, sinh viên, học viên phải đeo thẻ khi ra vào khu vực trường và trong thời gian làm việc, học tập.

Công văn chính thức của trường xem TẠI ĐÂY