ThS Phạm Văn Nghĩa bảo vệ đề tài NCKH cấp Trường

Vào hồi 16h30 ngày 22 tháng 12 năm 2022, tại phòng họp 1108 – Khoa Toán kinh tế, ThS Phạm Văn Nghĩa – Giảng viên BM Toán cơ bản bảo vệ Đề tài NCKH cấp Trường.

Chủ nhiệm đề tài: ThS Phạm Văn Nghĩa

Nơi công tác: Bộ môn Toán cơ bản, ĐHKTQD

Đề tài: Tác động của chính sách giảm nghèo lên khả năng tiếp cận giáo dục của người dân tộc thiểu số ở Việt Nam: Trường hợp chương trình 135

Chuyên ngành: Kinh tế

Mã số: NEU – V2022.04

Hội đồng:

  • PGS. TS Bùi Đức Thọ, ĐHKTQD, Chủ tịch hội đồng
  • TS Ngô Quốc Dũng, ĐHKTQD, Phản biện
  • TS Phùng Duy Quang, ĐH Ngoại Thương, Phản biện
  • PGS. TS Phạm Đức Thoan, ĐH Xây Dựng, Uỷ viên
  • ThS Nguyễn Thị Quỳnh Hương, ĐHKTQD, Ủy viên, thư ký

Buổi bảo vệ diễn ra từ 16h30 đến 17h30

Mở đầu, tác giả trình bày nội dung đề tài. Các thành viên hội đồng đã góp ý nhận xét.

Kết luận: Đề tài là một công trình khoa học nghiêm túc, có tính ứng dụng cao, có đóng góp thêm một mảng ứng dụng Toán học vào giải quyết một số vấn đề của kinh tế- xã hội. Kết quả nghiên cứu có giá trị khoa học và đảm bảo độ tin cậy. Cuối cùng hội đồng đã thống nhất đánh giá nghiệm thu đề tài loại xuất sắc.

Một số hình ảnh