Họp BM Toán kinh tế (20/12/2019)

Họp Bộ môn Toán kinh tế, Sơ kết học kỳ 1 năm học 2019-2020.

Thành phần: T.Hưng, T.Hải, C.Minh, T.Huy, T.Long, T.Dương, T.Hoàng, T.Nhật, T.Thành, C.Tâm, C.Huyền, C.Ngọc, C.Thảo, C.Tú, C.Trang.

NỘI DUNG

 • Ý kiến về việc bổ nhiệm PGS, GS của bộ môn
 • Biên soan sách: 1 Giáo trình, 1 Bài giảng
 • Năm 2020 biên soạn: Bài giảng Số liệu mảng, Hướng dẫn thực hành Stata
 • Năm 2021: Học phần XSTK, thực tiễn giảng dạy và điều chỉnh

Môn XSTK

 • Giáo trình của thầy Văn: giữ nguyên
 • 50% gồm 2 bài kiểm tra
 • 50% cuối kì chuyển đánh giá sang Trắc nghiệm
 • Cả bộ môn viết “Bài giảng”, tên dự kiến “Xác suất thống kê trong Kinh tế và Quản trị Kinh doanh”
 • Mọi người cùng tham gia

Sơ kết học kì 1

 • Cơ bản xong Biểu 4
 • Nhập điểm, trước đây là luân chuyển.
 • Ngoài hỗ trợ của Trường thì BM hỗ trợ 1000 nhập cho mỗi sinh viên

Đào tạo

 • Phân biệt Môn học và Học phần
 • Đề xuất Môn học: Tên / Người phụ trách /

Giảng dạy học kỳ 2 năm 2019-2020

 • Từ 6.1.2019 không có tuần bù, bù ngay trong giờ học kéo dài
 • Kì phụ, tính hệ số 1.5 bắt đầu từ tháng 5 học kì phụ này, khoảng 8 lớp.
 • Đều đặn chiều T6

Hướng giảng KTL cho kì mới 50 lớp

 • Bài kiểm tra KTL 30% nên thực hiện thế nào, hỗ trợ
 • Giảng viên chủ động, bài tập lớn.
 • Phần mềm: Eviews,

Phối hợp với các Bộ môn

 • Phối hợp với TCB, mời các thầy cô đã có nghiên cứu liên quan.

VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC BỘ MÔN

Năm ngoái có cập nhật đề cương K61. Định hướng để có giờ NCKH

 • Hướng của Khoa, ví dụ:

 

T.Thành: ĐH :

 • 2030 không còn giảng dạy các môn cơ bản, toàn bộ dùng máy.
 • Nghiên cứu lý thuyết
 • Nghiên cứu ứng dụng: NCKH
 • Kết hợp với sinh viên => Đề tài cơ sở => Bài báo