Bài giảng Kinh tế lượng (2008)

 

alt Tên sách:               BÀI GIẢNG KINH TẾ LƯỢNG
Loại sách:              Bài giảng
Tác giả:                   Nguyễn Quang Dong
Nhà xuất bản:        Khoa học kỹ thuật, Giao thông vận tải
Năm xuất bản:      2000, 2002, 2004, 2006, 2008
Số trang:                266

MỤC LỤC
Lời giới thiệu
Mở đầu
Chương 1. Mô hình hồi quy hai biến, một vài tư tưởng cơ bản
Chương 2. Mô hình hồi quy hai biến, ước lượng và kiểm định giả thuyết
Chương 3. Hồi quy bội
Chương 4. Hồi quy với biến giả
Chương 5. Đa cộng tuyến
Chương 6. Phương sai của sai số thay đổi
Chương 7. Tự tương quan
Chương 8. Chọn mô hình và kiểm định việc chỉ định mô hình
Chương 9. Mô hình tự hồi quy, mô hình có trễ phân phối và kiểm định quan hệ nhân quả