[SHKH] Thẩm định Giáo trình Giải tích (22/12/2022)

Vào hồi 14h30 ngày 22 tháng 12 năm 2022, tại P.1109 – Khoa Toán Kinh tế, Hội đồng thẩm định giáo trình được thành lập theo quyết định số QĐ 2972/QĐ-ĐHKTQD của Hiệu trưởng trường ĐHKTQD đã họp để đánh giá và thẩm định giáo trình Giải tích do các tác giả: Lê Đình Thuý, Bùi Quốc Hoàn, Nguyễn Thị Quý, Nguyễn Mai Quyên, Nguyễn Thị Cẩm Vân thuộc Bộ môn Toán cơ bản biên soạn.

Các thành viên Hội đồng thẩm định giáo trình Giải tích gồm:

  1. TS Nguyễn Mạnh Thế, Đại học Kinh tế quốc dân, Chủ tịch Hội đồng
  2. TS Tống Thành Trung, Đại học Kinh tế quốc dân, Phản biện
  3. PGS TS Ninh Văn Thu, Đại học Bách khoa, Phản biện
  4. TS Phùng Duy Quang, Đại học Ngoại thương, Uỷ viên
  5. TS Đặng Huy Ngân, Đại học Kinh tế quốc dân, Uỷ viên
  6. TS Đào Trọng Quyết, Học viện Tài chính, Uỷ viên
  7. TS Trịnh Mai Vân, Đại học Kinh tế quốc dân, Uỷ viên Thư ký

Hội đồng đã họp đánh giá, thẩm định giáo trình và kết luận: Giáo trình Giải tích là một công trình khoa học độc lập, có chất lượng, có giá trị và có nhiều điểm mới, được biên soạn công phu, tiệm cận chuẩn quốc tế, có kết cấu hợp lý, có nội dung khoa học đáp ứng đầy đủ yêu cầu môn học Giải tích, đáp ứng tốt yêu cầu của người học và người dạy, đáp ứng tốt chuẩn đầu ra của học phần.

Kết luận của Hội đồng: Đồng ý cho xuất bản

Buổi họp kết thúc vào hồi 15h20, ngày 22 tháng 12 năm 2022

Một số hình ảnh