[BM TKT] Hỗ trợ công việc Bộ môn

HỖ TRỢ CÔNG VIỆC BỘ MÔN

– Thu nhận thông tin, hỗ trợ, nhắc nhở Bộ môn, đề xuất việc họp liên quan đến công việc của mình

– Rà soát mạng trường, mạng khoa liên quan đến công việc của mình, thông báo khi chưa cập nhật

(Ngày 9.11.2018)

Công việc Người hỗ trợ
Chương trình Chuyên ngành
Đề cương học phần Chuyên ngành
Đề MHT Chính quy
Đề KTL phi Chính quy
Rà soát đề KTL Chính quy, KTL2
C. Phương
Theo dõi lịch trình các Học phần chuyên ngành
Rà soát lịch thi học kỳ, lịch thi các môn
C.Thảo
Công tác sinh viên Chuyên ngành
Slide KTL Chính quy, đề KTL chính quy
T.Dương
Lịch phi Chính quy, lịch giảng Cao học
Đề XSTK phi Chính quy
Đề cương KTL Cao học
Liên kết NCS, sinh hoạt NCS
T.Hưng 
T.Nhật
Kiểm tra các bộ dữ liệu, bài tập cho KTL, XSTL T. Nhật
Các lớp giảng dạy bằng Tiếng Anh
NCKH Sinh viên – nơi thực tập
Sinh hoạt NCKH (kết hợp thầy Hưng)
Các môn liên quan Thống kê
C. Ngọc
Đề cương, Slide, đề thi XSTK Chính quy
Các việc gấp khi cần có nhanh
C. Tú
T.Long
Việc hành chính, online
Tổng hợp kê khai, danh sách
Công tác sinh viên chuyên ngành (cùng Dương)
C. Trang
NCKH sinh viên
Đề cương, Học phần tiếng Anh riêng: Research Method
Học tập sinh viên chuyên ngành
T.Thành
Thủ quỹ, các loại hóa đơn chứng từ C. Tâm
Thông tin thu chi, các khoản mục chi trả, nhận
Công việc tài chính
Theo dõi các lớp hệ CLC, POHE
C.Huyền
Đối ngoại + Phát sinh
Các vấn đề liên quan hệ phi CQ
T. Hoàng