Buổi họp khoa 16h30 ngày Thứ Năm 17.1.19

Vào 16h30 Thứ Năm 17.1.2019 tại Văn phòng khoa đã diễn ra buổi họp Khoa tổng kết cuối năm.

 

Chủ trì: PGS. Nguyễn Thị Minh, Trưởng khoa.

TS. Nguyễn Mạnh Thế, GS. Nguyễn Quang Dong, TS. Tống Thành Trung, TS. Hoàng Đức Mạnh, cùng các thầy cô trong khoa.

 

Nội dung chính:

1. Sơ kết công việc trong học kỳ vừa qua

2. Nêu định hướng của Khoa trong giai đoạn tới

3. Thông báo về Quỹ khoa

4. Phân công sơ bộ một số nhiệm vụ trong giai đoạn tới

5. Trao đổi thảo luận về một số vấn đề liên quan.

 

Cuộc họp kết thúc lúc 17h40.