Chương trình Actuary tại Khoa Toán kinh tế được Hiệp hội Actuary Mỹ công nhận.

Bắt đầu từ tháng 1 năm 2020, Khoa Toán kinh tế, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã chính thức được Hiệp hội Actuary của Mỹ (SOA) công nhận là một cơ sở đào tạo Actuary quốc tế – University & College with Actuarial Program (UCAP). Đây là kết quả đáng khích lệ đối với tập thể giảng viên Khoa Toán kinh tế nói chung và các giảng viên phụ trách Chương trình đào tạo Actuary nói riêng. Với kết quả này, chất lượng đào tạo ngành Actuary tại khoa Toán kinh tế đã bước đầu có thể bắt kịp với các trường đại học hàng đầu trong khu vực (Đại học Công nghệ Nanyang – Singapore, Đại học Malaya – Malaysia, …) và trên thế giới (Đại học Melbourne – Australia, Đại học Toronto – Canada, Đại học Sorbonne – Pháp, …).

Chương trình đào tạo Actuary tại Khoa Toán kinh tế bắt đầu tuyển sinh khóa I vào tháng 9 năm 2018. Mới đi vào giảng dạy được 3 kỳ học nên số lượng các môn học chuyên ngành là chưa nhiều. Chính vì vậy Hiệp hội SOA hiện đang công nhận Chương trình Actuary tại Khoa Toán kinh tế ở mức độ Introductory Curriculum (IC). Phụ trách chuyên môn của chương trình, TS. Nguyễn Quang Huy cho biết “Trở thành UCAP ở mức độ Introductory Curriculum chỉ là kết quả ban đầu. Mục tiêu của Chương trình là trong 2 năm tới sẽ trở thành UCAP ở mức độ Advanced Curriculum (AC) và trong 3 năm tiếp theo sẽ đạt đến cấp độ cao nhất của một cơ sở đào tạo Actuary – Center of Actuarial Excellence (CAE), ngang hàng với các Chương trình đào tạo Actuary hàng đầu trên thế giới”.

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế sâu rộng như hiện nay, nhu cầu nguồn nhân lực có trình độ quốc tế là vô cùng cần thiết. Việc thiếu hụt nhân lực ngành Actuary tại các tập đoàn Bảo hiểm – Tài chính, đặc biệt là lĩnh vực Bảo hiểm phi nhân thọ, đang là thách thức lớn đối với các công ty Việt Nam trong việc cạnh tranh, mở rộng kinh doanh, hội nhập với khu vực và quốc tế. Hi vọng rằng với sự ủng hộ của tập thể lãnh đạo Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, sự nỗ lực của tập thể giảng viên Khoa Toán kinh tế, cùng với sự cộng tác từ các doanh nghiệp, nhân lực ngành Actuary tại Việt Nam sẽ phát triển mạnh mẽ cả về chất lượng cũng như số lượng trong thời gian tới, như một động lực thúc đẩy sự lớn mạnh của ngành Bảo hiểm nói riêng và lĩnh vực Tài chính – Bảo hiểm nói chung.

Thông tin chi tiết xem tại website chính thức của hiệp hội SOA:

https://www.soa.org/institutions

https://www.soa.org/institutions/national-economics-university/

 

Số lượng các cơ sở đào tạo trên toàn thế giới được SOA công nhận:

Quốc gia / vùng lãnh thổ Số cơ sở
Australia 4
Cameroon 1
Canada 19
China 14
Egypt 1
France 1
Hongkong 4
Kuwait 1
Lebanon 1
Malaysia 8
Mexico 1
Portugal 1
Qutar 1
Singapore 2
South Korea 2
Spain 2
Taiwan 1
Trinidad 1
United Kingdom 1
United States 199
Vietnam 1