Chương trình Chào năm mới – Tầng 11 (3.1.19)

Công đoàn ba đơn vị tầng 11: Khoa Toán kinh tế + Viện Kế toán – Kiểm toán + Đầu tư tổ chức Giao lưu Chào năm mới.

Thời gian: 11:00 ngày Thứ Năm 3.1.2019.

 

Đây là hoạt động tập thể nhằm kết nối tình đoàn kết gắn bó lâu dài giữa các đơn vị với nhau. Đề nghị các thầy cô tham gia tích cực.

Hoạt động gồm Giao lưu, Văn nghệ, Liên hoan tiệc trưa.

 

Ai KHÔNG tham gia đề nghị thông báo cho Trưởng khoa thông qua cô Phương Lan, trước ngày 1.1.2019.