Chuyên đề thực tập – K57 – đợt 1 (T8-12.2018)

Thông báo của nhà trường:

Các quy định của khoa : TẠI ĐÂY.

Sử dụng Turnitin: TẠI ĐÂY

http://khaothi-dbclgd.neu.edu.vn/ViewThongBao.aspx?ID=217

Các thầy cô thực hiện theo các bước:

4. Kiểm tra mức độ sao chép

Sinh viên thực tập thực hiên:

Thời gian thực tập và làm chuyên đề: 13/8 đến 16/12/2018

Thời gian nộp bài cuối: 23/12/2018. Các thầy cô lưu ý thời điểm này phải có bài của sinh viên

Thời gian chấm bài và gửi phòng QLĐT: Thông tin nội bộ.

BÀI NỘP:

– 2 bản in bản chính Chuyên đề, trong đó có 01 trang xác nhận đã kiểm tra Turnitin

– Tập hợp các bản mềm vào đĩa CD gửi Thanh tra và lưu khoa

TOÁN KINH TẾ

Các vấn đề kỹ thuật Turnitin: Các thầy cô liên hệ cô Nguyễn Thị Thùy Trang

 

TT QL Mã SV Họ đệm Tên GVHD
1 TKT57 11153179 Lăng Thị Ngọc C.Phương
2 TKT57 11153627 Vũ Thị Minh Phượng C.Phương
3 TKT57 11154175 Nguyễn Thị Thu C.Phương
4 TKT57 11150035 Bùi Phương Anh C.Vân
5 TKT57 11151070 Nguyễn Thị Duyên C.Vân
6 TKT57 11151821 Lê Thị Hương Huệ C.Minh
7 TKT57 11152014 Đào Quốc Huy C.Minh
8 TKT57 11152367 Nguyễn Thị Liên C.Minh
9 TKT57 11153977 Nguyễn Văn Thành C.Minh
10 TKT57 11150713 Nguyễn Văn Đại C.Thảo
11 TKT57 11151945 Nguyễn Thị Mai Hương C.Thảo
12 TKT57 11150883 Dương Thị Dung C.Trang
13 TKT57 11151118 Nguyễn Thị Hương Giang C.Trang
14 TKT57 11154199 Đỗ Thị Anh Thư C.Trang
15 TKT57 11151854 Phạm Việt Hùng C.Ngọc
16 TKT57 11152922 Lê Thị Minh C.Ngọc
17 TKT57 11153391 Phạm Thị Nhung C.Ngọc
18 TKT57 11154422 Đinh Thị Bảo Trâm C.Ngọc
19 TKT57 11151494 Nguyễn Diệu Hiền T.Hải
20 TKT57 11152030 Ngô Quang Huy T.Hải
21 TKT57 11151908 Khuất Thị Hương T.Hải
22 TKT57 11153173 Đoàn Thị Ngọc T.Hải
23 TKT57 11151144 Vũ Thị Hồng Giang T.Hoàng
24 TKT57 11151662 Nguyễn Thị Hoà T.Hoàng
25 TKT56 11142740 Lê Quỳnh Mai T.Hoàng
26 TKT57 11153080 Nguyễn Thu Nga T.Thế
27 TKT57 11153954 Trần Thị Thanh T.Thế
28 TKT57 11154153 Hoàng Thị Thơm T.Thế
29 TKT57 11154866 Nguyễn Thị Tuyết T.Thế
30 TKT56 11142638 Nguyễn Công Luân T.Hưng
31 TKT57 11153598 Đinh Thị Kim Phượng T.Hưng
32 TKT57 11154509 Lê Thị Thu Trang T.Hưng
33 TKT57 11150038 Bùi Trung Anh T.Thành
34 TKT57 11150941 Lê Đắc Dũng T.Thành
35 TKT57 11151334 Lê Thị Kim Hằng T.Thành
36 TKT57 11134385 Bùi Thanh Tùng T.Thành