[TKT+TTC] Lịch giảng đợt Tháng 12/2022

Lịch giảng Kỳ xuân 2023 – đợt 1.

Bắt đầu 12 tháng 12 năm 2022.

TKT

Lớp học phần Thứ, GĐ (tiết) GV
Kinh tế lượng 1(222)_01 Thứ 2, B102 (5-6) C. Hà
Kinh tế lượng 1(222)_02 Thứ 3, B102 (1-2) C. Thu Trang
Kinh tế lượng 1(222)_VB2_03 Thứ 6, A2-201 (9-10) C. Thu Trang
Kinh tế lượng 2(222)_01 Thứ 7, C304 (3-4) C. Phương
Kinh tế lượng I(222)_01 Thứ 2, C308 (5-6) T. Dong
Khoa học dữ liệu trong kinh tế và kinh doanh(222)_01 Thứ 4, C301 (7-8) T. Huy
Lý thuyết mô hình toán kinh tế 1(222)_01 Thứ 4, C308 (5-6) C. Phương
Lý thuyết trò chơi và ứng dụng trong KT-KD(222)_01 Thứ 3, B208 (7-8) T. Hải
Phân tích chuỗi thời gian trong tài chính(222)_01 Thứ 5, C301 (5-6) T. Hải
Tối ưu hóa(222)_01 Thứ 7, B108 (3-4) C. Thảo
Tối ưu hóa(222)_02 Thứ 2, C307 (5-6) C. Thảo

 

TTC

Lớp học phần Thứ, GĐ (tiết) GV
Cơ sở toán tài chính(222)__01 Thứ 4, C-308 (7-8) C.Thủy
Mô hình phân tích, định giá tài sản tài chính 2(222)__01 Thứ 6,B-305 (5-6) C.Thắm(39) +T.Trung (9)
Quản trị rủi ro định lượng 1(222)__01 Thứ 5,C-301(7-8) T.Mạnh(24)+T.Trung (24)
Quản trị rủi ro(222)_01 Thứ 4, B304(3-4) NHTM+ C.Liên
Quản trị rủi ro(222)_02 Thứ 3, B102(7-8) NHTM+ T.Trung
Quản trị rủi ro(222)_03 Thứ 2, B103(7-8) NHTM+ T.Thủy