Công việc phục vụ tuyển sinh năm 2018 và chương trình Actuary

MỘT SỐ CÔNG VIỆC PHỤC VỤ TUYỂN SINH 2018 VÀ CT ACTUARY

I. Việc chung:

  1. Phụ trách chung: C. Minh, T.Thế
  2. Phụ trách trang thông tin: T. Hải
  3. Phụ trách trang FB: Cô Trang (TKT)
  4. Hoàn thiện tờ giới thiệu cho các đợt tư vấn tiếp theo: C. Minh, T. Thế, C.Thắm, T.   Hải, T. Dong
  5. Phụ trách tư vấn offline cho Actuary: T. Dong, C. Thắm, T. Huy; cho Khoa: T. Thế, T. Hải, C. Liên
  6. Báo cáo tổng hợp hàng tuần: T. Mạnh
  7. Liên hệ với phòng Đào tạo, giải quyết các vấn đề thủ tục: C. Lan
  8. Chi tiền, giải quyết hậu cần: C. Phan Minh

II. Tư vấn tuyển sinh:

STT

Địa điểm tư vấn

Tỉnh/TP

Thời gian

Phân công

1

THPT Phan Đình Phùng

Hà Nội

3/3 /2018

T.Thế, C.Thắm

2

THPT Chu Văn An

Hà Nội

3/3/2018

T.Mạnh, T.Dương

  THPT Kim Liên  Hà Nội 3/3/2018 T.Hải

3

Trường ĐH Bách khoa

Hà Nội

11/3/2018

T.Mạnh, C.Trang TKT

  Tư vấn tại ĐH KTQD
(Quan trọng)
Hà Nội 18/3/2018  

4

Nguyễn Tất Thành

Hà Nội

3/2018

T. Đức (TCB) – riêng

5

THPT Kim Liên

Hà Nội

3/2018

 

6

THPT Thăng Long

Hà Nội

3/2018-

T.Thành (riêng)

7

THPT Trần Phú

Hà Nội

4/2018

 

8

THPT Việt Đức

Hà Nội

4/2018-

T.Hoàn- Tuyến (riêng)

9

Chuyên ĐH KHTN + Chuyên Ninh bình, chuyên Thái bình, Chuyên Hùng vương (Phú thọ)

Hà Nội

 

T.Trung (TCB) (riêng)

10

THPT Lê Hồng Phong

Nam Định

4/2018-

C.Ngọc –T.Ngân (riêng)

11

Chuyên ĐH Vinh, Phan Bội Châu

Nghệ an

 

C.Minh (riêng)

12

Hàm rồng +

Thanh hóa

 

T.Trung (TTC) (riêng)

Riêng: tự liên hệ, không cùng với Trường.

Kính mời các thầy cô khác tham gia đóng góp trong khả năng của mình. Trân trọng!