Danh sách chấm thi Cao học 2012

(Thứ ba, 29 Tháng 5 2012 10:29)

 
DANH SÁCH GIẢNG VIÊN CHẤM THI CAO HỌC

Môn Toán kinh tế
Địa điểm chấm: Tầng 5 Nhà 10
Thời gian: Sáng từ 7h00; Chiều từ 13h30
Bắt đầu từ ngày 30 / 5 / 2012
Các thầy cô ngoài buổi giảng lớp hè yêu cầu đến tham gia chấm thi.

TT Họ tên Bộ môn Vị trí
1 Ngô Văn Thứ TTC Trưởng tiểu ban
2 Nguyễn Mạnh Thế TKT Ủy viên
3 Bùi Dương Hải TKT Ủy viên
4 Phạm Anh Tuấn TCB Ủy viên
5 Nguyễn Cẩm Vân TCB Ủy viên
6 Tống Thành Trung TCB Ủy viên
7 Phạm Văn Nghĩa TCB Ủy viên
8 Trần Chung Thủy TTC Ủy viên
9 Trần Trọng Nguyên TTC Ủy viên
10 Nguyễn Thị Quỳnh Lan TCB Ủy viên
11 Nguyễn Huy Hoàng TCB Ủy viên
12 Phạm Thị Hương Huyền TKT Ủy viên
13 Vũ Thị Bích Ngọc TKT Ủy viên
14 Hoàng Thị Thanh Tâm TKT Ủy viên
15 Nguyễn Thị Thảo TKT Ủy viên
16 Hoàng Văn Thắng TCB Ủy viên
17 Nguyễn Cao Văn TKT Ủy viên
18 Lê Đức Hoàng TKT Ủy viên
19 Hoàng Đức Mạnh TTC Ủy viên