Danh sách chấm thi Sau Đại học, 2011

(Thứ tư, 31 Tháng 8 2011 17:12)

Căn cứ theo quyết định số 495/ QĐ-KTQD ngày 10/08/2011 của HT ĐH KTQD, phân công các thầy, cô có tên trong danh sách sau đây tham gia Tiểu ban chấm thi tuyển sinh Cao học K20 và NCS K32 năm 2011 môn Toán kinh tế: 
STT Họ tên Học vị, Chức danh Phân công 
1 Ngô Văn Thứ TS – Trưởng khoa Trưởng tiểu ban
2 Nguyễn Mạnh Thế TS – Phó trưởng khoa Ủy viên
3 Nguyễn Cao Văn PGS, TS Ủy viên
4 Nguyễn Thị Quỳnh Lan TS – Trưởng BM Ủy viên
5 Nguyễn Thị Minh TS – Trưởng BM Ủy viên
6 Trần Trọng Nguyên TS – Trưởng BM Ủy viên
7 Trần Thái Ninh TS   Ủy viên
8 Trần Bá Phi TS Ủy viên
9 Nguyễn Huy Hoàng TS Ủy viên
10 Cao Xuân Hòa TS Ủy viên
11 Bùi Dương Hải Th.S Ủy viên
12 Phạm Văn Nghĩa Th.S Ủy viên
13 Phạm Thị Hương Huyền Th.S Ủy viên
14 Phạm Ngọc Hưng Th.S Ủy viên
15 Phạm Anh Tuấn Th.S Ủy viên
16 Nguyễn Thị Thảo Th.S Ủy viên
17 Vũ Thị Bích Ngọc Th.S Ủy viên
18 Vũ Quỳnh Anh Th.S Ủy viên
19 Nguyễn Hải Dương  Th.S Ủy viên
20 Nguyễn Cẩm Vân Th.S Ủy viên
21 Mai Cẩm Tú Th.S Ủy viên
22 Lương Văn Long Th.S Ủy viên
23 Lê Đức Hoàng  Th.S Ủy viên
24 Hoàng Văn Thắng Th.S Ủy viên
25 Hoàng Thị Thanh Tâm Th.S Ủy viên
26 Hoàng Đức Mạnh Th.S Ủy viên
27 Hoàng Bích Phương  Th.S Ủy viên
28 Đoàn Trọng Tuyến Th.S Ủy viên
29 Phùng Minh Đức Th.S Ủy viên

Tổng số: 29 thầy (cô).
Đề nghị các thầy, cô đúng 8h ngày 05/09/2011 có mặt tại gác 4 nhà 6 (Viện Đào tạo sau ĐH) để tham gia công tác chấm thi.