Danh sách liên lạc các khóa (nội bộ)

DANH SÁCH

STT

Họ và tên

Lớp – Khóa

Cơ quan công tác; Điện thoại

1

 

TKT 10

???

2

Lưu Ngọc Cơ

TKT 11

Đại học Kinh tế quốc dân;

0913008828

4

 

TKT12

???

5

Trịnh Văn Giáp

TKT 13

0913571621

6

Ngô Văn Thứ

TKT 14

Đại học Kinh tế Quốc dân;

0903201788

Email: thunvtkt@neu.edu.vn

7

Nguyễn Văn Nam

MT 14

Đại học Kinh tế Quốc dân;

0903443878

8

Nguyễn Quang Dong

TKT 15

Đại học Kinh tế Quốc dân;

0913060076

Email: dongnqneu@gmail.com

 

Phạm Cẩm Bình

MT 15

Thông tấn xã Việt Nam;

0913202588;

Email: cambinhpham@yahoo.com

9

Trịnh Duy Luân

TKT 16

Viện Xã hội học; 0913320612

Email: luantd@gmail.com

10

 

MT 16

???

11

Ngô Minh Hoàng

TKT 17

Tổng cục Kỹ thuật Bộ Quốc phòng;

0983247607

Email: hoangtoankt17@yahoo.com

12

Phạm Quang Trung

MT 17

0904220723

Email: trungpq.vks@gmail.com

13

Doãn Mậu Diệp

TKT 18

Bộ Lao động TB & XH;

0913201001

Email: doanmaudiep@gmail.com

14

Nguyễn Đình Lưu

TKT 19

Bảo hiểm tiền gửi VN;

0904005939

15

Nguyễn Thanh Sơn

TKT 19

Ngân hàng Công thương VN;

0913554784

16

Lưu Minh Đức

TKT 20

Sở Công thương Hà nội;

0912006717

Email: duccongnghiephanoi@gmail.com

17

Nguyễn Bách Phái

MT 20

Sở Kế hoạch Đầu tư Hải Phòng;

0913576316

Email: nguyenbachphai@haiphong.gov.vn

18

Nguyễn Minh Nga

TKT 21

Công ty Jardine Lloyd Thompson;

0913230092

Email: ngmnga@yahoo.com

19

Phạm Thị Thu

TKT 22

Công ty TNHH Hòa Phát;

0904207288

Email: holethu6x@yahoo.com.vn

20

Đỗ Thị Thanh Hằng

TKT 23

Công ty CPTM Công nghệ & XD;

01263068636

Email: tratechcom.pkh@gmail.com

21

Nguyễn Huy Tuấn

TKT 24

Công ty thuốc lá Thanh Hóa;

0903473738

Email: tuantlth@yahoo.com

22

Nguyễn Văn Làn

TKT 26

0912217709

Email: nlan@ifc.org

23

Nguyễn Đăng Lượng

TKT 27

0913210126 (Ko liên lạc được)

24

Nguyễn Duy Ký

TKT 28

Công ty Cổ phần Traphaco;

0913505518

Email: kydn6905@yahoo.com

25

Phạm Hồng Khiêm

TKT 29

Văn Phòng Bộ thông tin và truyền thông;

0985243658

Email: hni2010@gmail.com

26

Bùi Hương Lan

TKT 30

Ngân hàng Công thương VN;

0903401619

Email: lanbh71@yahoo.com

27

Phùng Phương Nam

TKT 31

Cục Tin học – Bộ Tài chính;

0913203369

Email: nampp@yahoo.com

28

Phan Thái Dũng

TKT 32

Cục CNTT Ngân hàng Nhà nước;

0913372711

Email: Dungpt@sbv.gov.vn

29

Nguyễn Hồng Anh

THKT 33

Ngân hàng Công thương VN;

0913597061

Email: anhnh@vietinbank.vn

30

Nguyễn Văn Tùng

TKT 34

Công ty TNHH SX & ĐTư Đất Việt;

0912009935

Email: nguyenvantung31774@yahoo.com

31

Vũ Thị Minh Luận

THKT 34

TT Đào tạo Bộ KH & Đtư;

0979128458

Email: vuminhluan@gmail.com

32

Lê Mạnh Hùng

TKT 35

Công ty CP Comaland Đầu tư & PT BĐS; 0983668398

Email: HungC3@gmail.com

33

 

THKT35

Hải, Tuyết (Khoa Tin)

34

Nguyễn T.Thu Hương

TKT 36

Trường ĐH Lao động XH;

0912157454

Email: thuhuongktl@yahoo.com

35

 

THKT36

???

36

 

TKT 37

???

37

 

THKT37

Quang (SĐH)

38

Nguyễn Văn Trường

TKT 38

UB Chứng khoán NN;

0913270976

39

Trần Bích Vân

TKT 38

0989.087630

Email: tbvan.tedi@gmail.com

40

Hình Cao Sơn

THKT38

0904177423

Email: hinhcaoson1977.ifx@gmail.com

41

Nguyễn Quý Kiên

TKT 39

0983166299

Email: quykientx@yahoo.com

42

Trần Quỳnh Trang

THKT39A

0912218315

Email: trangtq@vnpt-hanoi.com.vn

43

 

THKT39B

???

44

Nguyễn Văn Luyện

TKT 40

0913502623

Email: luyenhvtc@gmail.com

45

Nguyễn Văn Trọng

TKT 41

Công ty TNHH TOT ONE Việt Nam;

0945448186

Email: trongtotone@gmail.com

46

Lê Anh Đức

TKT 42

0912736696

Email: anhducleneu@gmail.com

47

Phạm Ngọc Toàn

TKT 43

Viện Khoa học Lao động & XH;

0986151639

Email: toanpn@ilssa.org.vn

48

Đỗ Huy Hoàng

TTC 44

0909236988

Email: dohuyhoangvtv@gmail.com

49

Nguyễn Ngọc Tú

TTC 45

0983007706

Email: nguyenngoctu.ttc@gmail.com

50

Tạ Thị Thúy

TKT 46

Ngân hàng Đầu tư và phát triển BIDV;

0973830963

Email: tathuyktqd08@gmail.com

51

Ng Thị Thu Phương

TTC 46

0984166866

Email: phuongntt17@gmail.com.vn

52

Nguyễn Quang Lộc

TKT 47

Cục việc làm- Bộ LĐTB&XH;

0988720090

Email: locnq.vn@gmail.com

53

Phạm Thị Nga

TTC 47

0934517087

Email: ngapt.neu@gmail.com

54

Trương Quyết Thắng

TKT 48

0934212568 (ko liên lạc đc)

55

Dương T Hà Anh

TTC 48

0975113007

Email: anhdth1.bic@bidv.com.vn

56

Nguyễn Hoàng Hiệp

TTC 49

Công ty Innocom;

0942888895

Email: nghoanghiep@gmail.com

57

Phạm Thị Thu Hằng

TKT 49

Công ty CP Báo cáo Đánh giá VN;
0907170889
hangptt.1708@gmail.com

58

Nguyễn Thị Lương

TKT 50

Ngân hàng Hàng hải Maritime bank;
0972267261
nguyenluong.neu@gmail.com

59

Nguyễn Thị Giang

TTC 50

0984506069

nguyengiang0309@gmail.com

60

Bùi Thị Chinh

TKT51

01663620909

buithichinh91@gmail.com

61

Phí Hồng Văn

TTC 51

Ngân hàng Vietcombank;
01682904729
phihongvan9999@gmail.com

62

Đỗ Huy Hoàng

TKT 52

Ngân hàng Maritime bank;

01663929376

hoangdo.0608@gmail.com

63

Nguyễn Thị Thùy Linh

TTC52A

Ngân hàng Vietinbank 
0983.119.792


linhnguyen0907@gmail.com

64

Lê Quang Hòa

TTC52B

0934347670

lequanghoattc@gmail.com

65

Chu Huy Hoàng

TKT 53

Bộ Công an;
0912181119

hoangchu280693@gmail.com

66

Nguyễn Tuyết Nhung

TTC 53

Ngân hàng Quân đội MB;
0966794069

tuyetnhung2503@gmail.com

67

Nguyễn Thế Ninh

 

TKT54

0904 010 700

nguyenninh1308@gmail.com

68

Lê Thu Phương

TTC54

0987882842

lethuphuong94@gmail.com