Danh sách trông thi Điểm GĐ B – 2011

(Thứ tư, 29 Tháng 6 2011 00:18) Danh sách Cán bộ coi thi – Địa điểm Giảng đường B

Những giáo viên và sinh viên không có trong danh sách này trông thi tại địa điểm khác. Lưu ý xem thông tin địa điểm trên khoa để theo đúng địa điểm tập trung và tập huấn trông thi.

Tập trung tập huấn trông thi: 14h00 ngày 30 tháng 6 tại B101

 

TT Họ tên Đơn vị Nhiệm vụ
1 Ngô Văn Thứ Khoa Toán KT Điểm trưởng
2 Hoàng Thị Nhung TT ĐTTX Ủy viên
3 Đặng Thu Hương Viện NCKTPT Ủy viên
4 Lê Thị Thu Hà Viện NCKTPT Ủy viên
5 Phạm Thị Hương Huyền Khoa Toán KT Ủy viên
6 Nguyễn Hải Dương Khoa Toán KT Ủy viên
7 Bùi Dương Hải Khoa Toán KT Thư ký
8 Nguyễn Mạnh Thế Khoa Toán KT Thư ký
9 Lê Anh Đức Khoa Toán KT Thư ký
10 Hoàng Bích Phương Khoa Toán KT Ủy viên
11 Hoàng Đức Mạnh Khoa Toán KT Ủy viên
12 Phạm Ngọc Hưng Khoa Toán KT Ủy viên
13 Lương Văn Long Khoa Toán KT Ủy viên
14 Nguyễn Hồng Nhật Khoa Toán KT Thư ký
15 Mai Cẩm Tú Khoa Toán KT Ủy viên
16 Nguyễn Thị Thảo Khoa Toán KT Ủy viên
17 Nguyễn Thanh Bình Khoa Toán KT Ủy viên
18 Nguyễn Thị Thùy Trang Khoa Toán KT Thư ký
19 Nguyễn Quỳnh Lan Khoa Toán KT Ủy viên
20 Đặng Huy Ngân Khoa Toán KT Thư ký
21 Phạm Anh Tuấn Khoa Toán KT Ủy viên
22 Nguyễn Thị Cẩm Vân Khoa Toán KT Ủy viên
23 Tống Thành Trung Khoa Toán KT Ủy viên
24 Nguyễn Phương Lan Khoa Toán KT Ủy viên
25 Cao Xuân Hòa Khoa Toán KT Ủy viên
26 Tạ Hoàng Tinh Băng TTDV Ủy viên
27 Trần Hữu Phúc TTDV Ủy viên
28 Trần Quang Tuyên TTDV Ủy viên
29 Đoàn Thị Thanh Mai TTDV Ủy viên
30 Lê Hương Lan Khoa NHTC Ủy viên
31 Cao Thị Ý Nhi Khoa NHTC Ủy viên
32 Hoàng Thị Lan Hương Khoa NHTC Ủy viên
33 Đặng Anh Tuấn Khoa NHTC Ủy viên
34 Trần Thị Thanh Tú Khoa NHTC Ủy viên
35 Nguyễn Thị Ngọc Diệp Khoa NHTC Ủy viên
36 Trần Thị Thanh Hương Khoa LLCT Ủy viên
37 Nguyễn Thị Lê Thư Khoa LLCT Ủy viên
38 Nguyễn Thị Khánh Phòng Thanh tra Ủy viên
39 Nguyễn Thị Minh Khoa Kế toán Ủy viên
40 Lê Đình Tùng TKT 50 Ủy viên
41 Vũ Việt Hùng TKT 50 Ủy viên
42 Vũ Đình Huy TKT 50 Ủy viên
43 Nguyễn Mạnh Hà TKT 50 Ủy viên
44 Phạm Thị Quyên TKT 50 Ủy viên
45 Nguyễn Thành Lợi TKT 50 Ủy viên
46 Đặng Thị Thu Hiền TKT 50 Ủy viên
47 Nguyễn Thùy Nhung TKT 50 Ủy viên
48 Bùi Thị Kim Chi TKT 50 Ủy viên
49 Đồng Thị An TTC 50 Ủy viên
50 Vũ Kim Anh TTC 50 Ủy viên
51 Lê Hải Châu TTC 50 Ủy viên
52 Lê Mạnh Dũng TTC 50 Ủy viên
53 Nguyễn Tuấn Dũng TTC 50 Ủy viên
54 Cao Thị Mỹ Đức TTC 50 Ủy viên
55 Hoàng Anh Giang TTC 50 Ủy viên
56 Vũ Thọ Hải TTC 50 Ủy viên
57 Nguyễn Thị Thu Hiền TTC 50 Ủy viên
58 Chu Quang Huy TTC 50 Ủy viên
59 Trần Thị Huế TTC 50 Ủy viên
60 Trần Thế Lực TTC 50 Ủy viên
61 Đào Thị Thúy Nga TTC 50 Ủy viên
62 Đỗ Thị Phương Nam TTC 50 Ủy viên
63 Nguyễn Thị Ngọc (22/4) TTC 50 Ủy viên
64 Nguyễn Thị Ngọc (30//6) TTC 50 Ủy viên
65 Trần Công Nguyên TTC 50 Ủy viên
66 Trương Hồng Nhung TTC 50 Ủy viên
67 Mai Thị Sen TTC 50 Ủy viên
68 Trịnh Phương Thảo TTC 50 Ủy viên
69 Tạ Thị Thủy TTC 50 Ủy viên
70 Nguyễn Thị Ánh Tuyết TTC 50 Ủy viên
71 Trần Thị Thanh Thư TTC 50 Ủy viên
72 Vũ Thị Xuân TTC 50 Ủy viên
73 Nguyễn Thị Lan Trạm y tế Y tế