Danh sách trông thi điểm Trần Phú 2012

(Thứ hai, 25 Tháng 6 2012 15:51) DANH SÁCH TẠI ĐIỂM THI TRẦN PHÚ

TT Họ tên Đơn vị Vị trí
1 Ngô Văn Thứ Khoa TKT Điểm trưởng
2 Trần Trọng Nguyên Khoa TKT Ủy viên
3 Trần Chung Thủy Khoa TKT Ủy viên
4 Lê Đức Hoàng Khoa TKT Thư ký
5 Đinh Thị Hồng Thêu Khoa TKT Ủy viên
6 Nguyễn Thị Liên Khoa TKT Ủy viên
7 Nguyễn Thị Thu Trang Khoa TKT Ủy viên
8 Đào Bùi Kiên Trung Khoa TKT Ủy viên
9 Phạm Thị Nga Khoa TKT Thư ký
10 Trần Thái Ninh Khoa TKT Ủy viên
11 Cao Xuân Hòa Khoa TKT Ủy viên
12 Trần Bá Phi Khoa TKT Ủy viên
13 Hoàng Thị Thanh Tâm Khoa TKT Ủy viên
14 Phạm Thị Hương Huyền Khoa TKT Ủy viên
15 Nguyễn Hải Dương Khoa TKT Ủy viên
16 Bùi Dương Hải Khoa TKT Thư ký TH
17 Vũ Thị Bích Ngọc Khoa TKT Ủy viên
18 Hoàng Đức Mạnh Khoa TKT Ủy viên
19 Phạm Ngọc Hưng Khoa TKT Ủy viên
20 Phan Thị Minh Khoa TKT Ủy viên
21 Lương Văn Long Khoa TKT Ủy viên
22 Nguyễn Hồng Nhật Khoa TKT Ủy viên
23 Nguyễn Thị Yến Khoa TKT Ủy viên
24 Mai Cẩm Tú Khoa TKT Ủy viên
25 Nguyễn Thị Thảo Khoa TKT Ủy viên
26 Nguyễn Thị Thùy Trang Khoa TKT Thư ký
27 Nguyễn Quỳnh Lan Khoa TKT Ủy viên
28 Đặng Huy Ngân Khoa TKT Ủy viên
29 Phạm Anh Tuấn Khoa TKT Ủy viên
30 Vũ Quỳnh Anh Khoa TKT Ủy viên
31 Nguyễn Thị Cẩm Vân Khoa TKT Ủy viên
32 Tống Thành Trung Khoa TKT Ủy viên
33 Bùi Quốc Hoàn Khoa TKT Ủy viên
34 Nguyễn Mai Quyên Khoa TKT Ủy viên
35 Lê Thị Anh Khoa TKT Ủy viên
36 Đoàn Trọng Tuyến Khoa TKT Ủy viên
37 Phạm Bảo Lâm Khoa TKT Ủy viên
38 Nguyễn Thị Quý Khoa TKT Ủy viên
39 Nguyễn Thị An Khoa TKT Ủy viên
40 Phạm Văn Nghĩa Khoa TKT Ủy viên
41 Phùng Minh Đức Khoa TKT Thư ký
42 Hoàng Văn Thắng Khoa TKT Ủy viên
43 Dương Việt Thông Khoa TKT Ủy viên
44 Nguyễn Phương Lan Khoa TKT Ủy viên
45 Thang Mạnh Hợp TTĐTLT Ủy viên
46 Trần Ngọc Thìn TTĐTLT Ủy viên
47 Phí Hồng Văn TTC51 Ủy viên
48 Nguyễn Anh Nhật TTC51 Ủy viên
49 Phạm Thu Thủy TTC51 Ủy viên
50 Nguyễn Thị Trang TTC51 Ủy viên
51 Nguyễn Thu Trang TTC51 Ủy viên
52 Trần Thị Trâm TTC51 Ủy viên
53 Hà Thị Thùy Dương TTC51 Ủy viên
54 Nguyễn Thị Xuân TTC51 Ủy viên
55 Trần Quỳnh Anh TTC51 Ủy viên
56 Nguyễn Ngọc Anh TTC51 Ủy viên
57 Võ Hồng Ngọc TTC51 Ủy viên
58 Đặng Thị Bích Trâm TTC51 Ủy viên
59 Đỗ Thị Dung TTC51 Ủy viên
60 Phan Phương Thanh TTC51 Ủy viên
61 Nguyễn Thị Tuyết TTC51 Ủy viên
62 Đỗ Ngọc Minh TTC51 Ủy viên
63 Đặng Thị Thùy Dương TTC51 Ủy viên
64 Nguyễn Thị Thúy Hoa TTC51 Ủy viên
65 Nguyễn Tiến Đạt TTC51 Ủy viên
66 Phan Nhật Thành TTC51 Ủy viên
67 Đinh Xuân Y BV Trật tự
68 Đàm Thị Thu Vân YT Y tế