Đón K61 Nhập học

Công việc

Ngày Giờ Địa điểm Nội dung Người thực hiện Ghi chú
10/8 8:00 – 10:00 Hội trường A2

Hầm B2

K61 Actuary Nhập học

Cùng Viện QTKD: EBBA và EBDB

10:00 – 11:30 Hội trường A2

Hầm B2

K61 DSEB Nhập học

Cùng EPMP, BA, E-SOM, E-MQI

13/8 8:00 – 10:00 Hội trường A2

Hầm B2

K61 Toán kinh tế Nhập học:

Cùng Thống kê, KT Nông nghiệp

18/8 9:00 – 10:00 A2 – 311 Họp lớp TKT 61
14:00 – 15:30 A2 – 311 Họp lớp Actuary 61
15:30 – 17:00 A2 – 311 Họp lớp DSEB 61

 

Thông tin đến các lớp

Actuary 61 DSEB 61 Toán kinh tế 61
Nhập học 10/8 (8:00 – 10:00) 10/8 (10:00 – 11:30) 13/8 (8:00 – 10:00)
Kiểm tra đầu vào TA Miễn Miễn 14/8 (8:00) GĐ A2
Họp lớp 18/8 (14:00 – 15:30)

GĐ A2 – 311

18/8 (15:30 – 17:00)

GĐ A2 – 311

18/8 (9:00 – 10:00)

GĐ A2 – 311

Sinh hoạt

Công dân đầu khoa

22/8 (7:00)

Hội trường A2

22/8 (7:00)

Hội trường A2

22/8 (7:00)

Hội trường A2

Tập huấn phần mềm 23/8 (8:30)

GĐ A2 – 611

23/8 (8:30)

GĐ A2 – 612

24/8 (8:30)

GĐ A2 – 601

Hộp thư chung (gmail)
Địa chỉ thư chung

NEU mail

actuary61@st.neu.edu.vn dseb61@st.neu.edu.vn toankt61@st.neu.edu.vn
Cố vấn học tập Nguyễn Thu Trang

thutrang@neu.edu.vn

Nguyễn Thị Thảo

thaonguyen@neu.edu.vn

Hoàng Bích Phương

Thầy Đào Bùi Kiên Trung

 

LỊCH TRÌNH CỦA NHÀ TRƯỜNG

TT Công tác Thời gian Đơn vị chủ trì /phối hợp
1 Chuẩn bị cơ sở vật chất và tập huấn cán bộ tham gia XNNH, Nhập học 08-09/8/2019 P.QLĐT và các đơn vị
2 Thí sinh Xác nhận nhập học và Nhập học (đồng thời) Từ 10/8 đến 15/8 P.QLĐT và các đơn vị
3 Nhập học cho thí sinh trúng tuyển thẳng và XTKH 11/8 P.QLĐT và các đơn vị
4 Nhập học cho thí sinh đã XNNH (chưa nhập học) Từ 16/8 đến 17/8 P.QLĐT và các đơn vị
5 Tư vấn và nhận đăng ký thi tuyển sinh CTTT,CLC Từ 11/8 đến 17/8 TTTT,CLC& POHE và phòng QLĐT phối hợp
6 Công bố kết quả xếp chuyên ngành/chuyên sâu 15/8 Phòng QLĐT
7 Kiểm tra, phân loại trình độ tiếng Anh Từ 13/8 đến 18/8 Phòng QLĐT, Khoa NNKT và các đơn vị phối hợp
8 Họp lớp theo Khoa/Viện 18/8 Các Khoa/Viện
9 Tổ chức học “Tuần sinh hoạt công dân đầu khóa” cho tân sinh viên Từ 19/8 đến 30/8 Phòng CTCT&QLSV và các đơn vị phối hợp
10 Tập huấn sử dụng phần mềm, email, cài đặt office 365 và phần mềm Tài liệu số cho tân sinh viên Từ 19/8 đến 30/8 Trung tâm UDCNTT và P.QLĐT phối hợp.
11 Thi tuyển sinh CTTT, CLC Từ 19/8 đến 21/8 Viện ĐTTT,CLC & POHE
12 Thông báo kết quả thi và nhập học các lớp CTTT, CLC Trước 31/8 Viện ĐTTT,CLC & POHE
13 Sinh viên bắt đầu học theo TKB Từ 03/9 P.QLĐT và các đơn vị
14 Khai giảng khóa 61 (dự kiến) 06/9 (thứ sáu) P.QLĐT và các đơn vị
15 Chào mừng Tân sinh viên Từ 07/9 đến 30/9 Các Khoa/Viện